Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Platné VZN

VZN

VZN č. 13/2021, ktorým sa vyhlasuje územný plán obce Zákamenné, Zmeny a doplnky č. 2

VZN_územnýplán_zmeny_doplnky_final(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,05 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 12/2021 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zákamenné

VZN_školstvo_financovanie_final(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,54 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 11/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN_poskytovaniedotáciízrozpočtuobce_final(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,61 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 10/2021 o miestnych daniach na území obce Zákamenné

VZN_miestnedane_final(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,49 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 9/2021 o dani z nehnuteľností na území obce Zákamenné

VZN_daňznehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,85 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zákamenné

VZN_miestnypoplatok_final(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,81 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 7/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné

VZN_nakladaniesodpadmi_final(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,39 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 6/2021 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,81 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou

VZN_školstvo_spádovosťmaterskejškoly-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,02 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 4/2021 o vymedzení okruhu osôb oprávnených na poskytnutie sociálneho bývania v nájomnom byte vo vlastníctveobce z dôvodov hodných osobitého zreteľa

VZN_nájombytov_oprávnenéosoby_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,43 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN 3/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

VZN_časpredaja_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,96 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN 2/2021 o zrušení VZN obce číslo 3/2007 ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zákamenné

VZN_zrušenienariadenia_3_2007_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,58 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 1/2021 o zrušení VZN obce číslo 2/2020 o prenájme pozemkov vo vlastníctve obce Zákamenné

VZN_zrušenienariadenia_2_2020_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,91 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 2/2020 o prenájme pozemkov vo vlastníctve obce Zákamenné

Vzn 2-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Vložené: 6. 5. 2022

VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov

CCF_000061.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 5/2019 o tvorbe a čerpaní fondu opráv, prevádzky a údržby bytových domov vo vlastníctve Obce Zákamenné

VZN5FO(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,72 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 4/2019 o obecných nájomných bytoch

VZN4(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,64 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN 3/2019 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri skolaudovaní novostavby rodinného domu

VZN kolaudačné1(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,25 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN 2/2019 o určení výšky finančných nákladov dotácia na stravu v školských zariadeniach obce Zákamenné

VZNstrava(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,38 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN 1/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

VZN č. 1 - 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 446,01 kB
Vložené: 1. 1. 2019
Zobrazené 1-20 z 41

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia Zákamenné

Facebook

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci