Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Platné VZN

2024

VZN Obce Zákamenné č.1/2024 o stanovení správneho poplatku k žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov na území obce Zákamenné

VZN_správnypoplatok_žiadosť_používaniepyrovýrobkov_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,08 kB
Vložené: 14. 5. 2024

VZN č. 2/2024 ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 3/2023 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Zákamenné

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_dodatok1_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,67 kB
Vložené: 17. 7. 2024

2023

VZN č.1/2023 o určení výšky príspevku MŠ a školských zariadeniach

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_dodatok3_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,06 kB
Vložené: 14. 4. 2023

VZN 2/2023 Územný plán obce Zákamenné zmeny a doplnky č. 3

VZN 2_2023 územný plán zmeny doplnky 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 858,07 kB
Vložené: 23. 6. 2023

VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou Zákamenné

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,32 kB
Vložené: 14. 8. 2023

VZN č. 4 ktorým sa zrušuje VZN č. 12/2021 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zákamenné

VZN_školstvo_financovanie_zrušovacie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,6 kB
Vložené: 27. 10. 2023

VZN Obce Zákamenné č. 9/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zákamenné

VZN_nakladaniesodpadmi_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,69 kB
Vložené: 31. 12. 2023

VZN Obce Zákamenné č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Zákamenné

VZN_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,27 kB
Vložené: 31. 12. 2023

VZN Obce Zákamenné č.7/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Zákamenné

VZN_elektronickákomunikácia_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,43 kB
Vložené: 31. 12. 2023

VZN Obce Zákamenné č.6/2023 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Zákamenné

VZN_sociálneslužby_úhrada_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,87 kB
Vložené: 31. 12. 2023

VZN Obce Zákamenné č.5/2023 ktorým sa zrušuje VZN č.3/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia

VZN_zrušenie_VZN_3_2010_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,24 kB
Vložené: 31. 12. 2023

VZN Obce Zákamenné č.10/2023 o dani z nehnuteľností na území obce Zákamenné

VZN_daňznehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,95 kB
Vložené: 31. 12. 2023

2022

VZN_o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou, Dodatok č. 1

VZN_o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou, Dodatok č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,77 kB
Vložené: 1. 12. 2022

VZN Obce Zákamenné, Dodatok č. 1 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zákamenné

VZN Obce Zákamenné,školstvo-financovanie-dodatok1-final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,43 kB
Vložené: 10. 1. 2023

VZN Obce Zákamenné o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Zákamenné

VZN-miestny poplatok-final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,81 kB
Vložené: 10. 1. 2023

VZN Obce Zákamenné, Dodatok č. 2 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

VZN-školstvo-mesačnépoplatky-dodatok 2-final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,03 kB
Vložené: 10. 1. 2023

2022 > 2021

VZN č. 13/2021, ktorým sa vyhlasuje územný plán obce Zákamenné, Zmeny a doplnky č. 2

VZN_územnýplán_zmeny_doplnky_final(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,05 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 12/2021 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zákamenné

VZN_školstvo_financovanie_final(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,54 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 11/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN_poskytovaniedotáciízrozpočtuobce_final(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,61 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 10/2021 o miestnych daniach na území obce Zákamenné

VZN_miestnedane_final(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,49 kB
Vložené: 5. 5. 2022
Zobrazené 1-20 z 63

Facebook

Facebook

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci