Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Základné údaje

Fakturačné údaje obce :

Názov: 

Obec Zákamenné

Námestie J. Vojtaššáka  1002/12

029 56  Zákamenné

  • štatutár obce: Mgr. Peter Klimčík - starosta obce
  • IČO : 00 315 001
  • DIČ:  2020573984
  • bežný účet  IBAN: SK62 0200 0000 0000 1842 2332
  • BIC KOD : SUBASKBX

             

Organizácie a spolky v obci