Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Komisie OZ

Komisia finančná, škodová a správy obecného majetku

Predseda: PhDr. Andrej Janoťák

Členovia: Ing. Edurar Kakus, Ing. Michal Ferenčík, PhD., Ing. Marta Florková,

Mgr. Blažena Durčáková

 

Komisia výstavby, ÚP, ŽP a ochrany verejného poriadku

Predseda: Ing. Eduard Kakus

Členovia: Marek Beňuš, Karol Fedor, Ferdinand Belicaj, Slavomír Večerek, Ing. Jozef Florek,

Pavol Hrčkuľák, Katarína Sivčáková, Milan Grofčík, Mgr. Veronika Polťáková

 

Komisia kultúry, športu a vzdelávania 

Predseda:  Ferdinand Belicaj 

Členovia: Marek Beňuš, Karol Fedor, Ing. Eduard Kakus, Pavol Hrčkuľák, 

Mgr. Pavol Demko, PhDr. Andrej Janoťák, Dávid Pikla, Zuzana Bartošová, Peter Kovalčík,

 

Komisia sociálna,  bytová a zdravotná

Predseda: Marek Beňuš

Členovia: Ferdinand Belicaj,  Karol Fedor, Mgr. Pavol Demko, Viktória Sekerášová, 

Mgr. Veronika Polťáková,  Viktória Večerková

 

Komisia obchodu, cestovného ruchu, služieb a verejnoprospešných prác

Predseda: Ing. Michal Ferenčík,PhD.

Členovia: Marek Beňuš, Ferdinand Belicaj, Tomáš Večerek, Miroslava Klimčíková

 

Komisia ochrany verejného záujmu

Predseda: PhDr. Andrej Janoťák  

Členovia: Karol Fedor, Ing. Eduard Kakus, Marek Beňuš

Organizácie a spolky v obci