Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Aktuality

  • Štatistický prehľad obyvateľstva v obci Zákamenné za rok 2017

    Štatistický prehľad obyvateľstva  v obci Zákamenné  za rok 2017

  • Vianočná slávnosť 2017

    VIANOČNÁ SLÁVNOSŤ a 30. VÝROČIE MŠ ZÁKAMENNÉ - ORAVICE Dňa 3.12.2017 sme si pripomenuli 30. výročie Materskej školy v Oraviciach, ktoré bolo spojené s vianočnou slávnosťou všetkých škôlkárov v kultúrnom dome. Nemôžeme byť tým, čím sme, ak nepoznáme tradície, minulosť našich mám a starých mám. A kde tie tradície najviac cítiť, ak nie práve na Vianoce. Tu sa priam žiadajú. A tak sme sa s našimi najmenšími preniesli do dávnej minulosti a pripomenuli si zvyky a tradície spojené nielen so Štedrým dňom, ale aj so sviatkom svätého Mikuláša, svätej Barbory, svätej Lucie, svätého Ondreja. Viac info a foto TU na stránke MŠ

  • Srdce seniora 2017

    Srdce na dlani 2017 -  Tí, ktorí si takéto ocenenie zaslúžia sú medzi nami, žijú v našom okolí, konajú dobro a robia to dobrovoľne. Slávnostné odovzdávanie ocenení pre dobrovoľníkov Srdce na dlani 2017 Žilinského kraja sa uskutočnilo v Hoteli Polom**** v Žiline. Žilinské dobrovoľnícke centrum pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov aj tento rok pripravilo oceňovanie dobrovoľníkov žilinského kraja – Srdce na dlani 2017. Aspoň takto symbolicky chcú odmeniť prácu a službu dobrovoľníkov, ktorí nezištne vynakladajú svoje úsilie na pomoc tam, kde je to potrebné. Veľa ľudí si ani neuvedomuje, ako je dobrovoľnícka práca potrebná. V dnešnej dobe, keď sa všetko meria len peniazmi a výkonom práce, je akákoľvek nezištná pomoc veľmi dôležitá, ba až neoceniteľná. Na toto oceňovanie bola pozvaná aj Viktória Sekerášová – ktorá bola nominovaná v kategórii Srdce seniora - ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku od 50 rokov, zo Žilinského kraja, za výnimočnú a prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú, resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu. Ocenenie pre človeka, ktorý je stále ochotný byť pozitívnym príkladom pre ostatných a odovzdávať im svoje životné skúsenosti..