Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Obecné oznamy

 • Rodinný prievan - súčasná komédia z rodinného prostredia. Matka má vždy pravdu, aj keď ju náhodou nemá. Traja muži a tri ženy, to nikdy neveští nič dobré. Mikroskopický náhľad do života jednej rodiny, ktorá je "postihnutá" tým najkrajším spôsobom....

  Francúzska komédia chytí za srdce, ale aj pobavi, či dá priestor na zamyslenie sa. Herecké obsadenie je zárukou kvalitných výkonov a my už len dúfame, že kazdý kto príde, si odnesie krásny divadelný zážitok. Tento pribeh, ktorý sa celý odohrá vlastne v jeden večer, ukazuje život jednej "normálnej" rodiny v tomto " normálnom" svete...

  Až archetypy ľudského správania nás vovedú doprostred medziľudských vzťahov od "neomylnej matky cez narcistického syna až po dcéru, ktorá dospeje práve dnes"... a to všetko s vtipom. Rodinný prievan nám ukáže samých seba vo všetkých farbách a bude len a len na nás, čo si z toho vezmeme. Hlavne nepodľahnúť panike a baviť sa. Rodinný prievan, súčasná francúzska rodinná komédia, ktorá dáva priestor na skvelé herecké výkony v podaní Marty Sládečkovej, Mateja Landla, Kristíny Svarinskej, Kristíny Greppelovej, Pavla Šimuna a Ondreja Bortlíka. Za jeden večer sa odohrá "rodinná dráma", ktorá preverí Vaše bránice a ukáže Vám život, ktorý možno žijete aj Vy, no v oveľa väčšsom rozlíšení. Prídte sa zabaviť a možno si aj niečo odniesť..

Aktuality

 • Ulice v obci Zákamenné

  Ulice v obci Zákamenné platné ku dňu 31.03.2018 V obci Zákamenné bol pre lepšiu orientáciu zavedený uličný systém . Názvy ulíc, ako aj deň ich platnosti boli schválené Všeobecným záväzným nariadením číslo 04/2017 a doplnkom č. 1 k VZN č. 4/2017, ktoré nadobudli účinnosť dňa 31.03.2018. Pri vytváraní názvov ulíc sa poslanci riadili: - zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov - vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. - vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb (kde je uvedené, že názov musí obsahovať aj slovo ulica, alebo označenie verejného priestranstva.) - zákonom č. 125/2015 Z. z. o registri adries - históriou, zaužívanými názvami a taktiež aj návrhmi občanov. Orientačné čísla boli určované podľa zákona a to po pravej strane od začiatku ulice párne čísla a po ľavej strane od začiatku ulice nepárne čísla. Zoznam ulíc s určenými orientačnými číslami. Zoznam súpisných čísiel s pridelenou ulicou a orientačným číslom. Čo to znamená pre občana ? Občiansky preukaz Občania obce sú povinní si vymeniť občianske preukazy na Polícii – oddelenie dokladov v Námestove a to čím skôr, no najneskôr do konca roka 2018. Za výmenu občianskeho preukazu, ak sa nemení súpisné číslo, sa neplatí.  V prípade, že máte zmenené aj súpisné číslo budete platiť poplatok vo výške 4,50 €. Žiadne potvrdenie z obce nie je potrebné. Živnostenský úrad Živnostníci sú povinní zmeniť si adresu pobytu aj v živnostenskom registri  a to buď osobne, alebo v zastúpení na základe splnomocnenia, kde nemusí byť overený podpis. Poplatok je 3,-€. Žiadne potvrdenie z obce nie je potrebné, nakoľko živnostenský úrad si údaje overí v centrálnom registri. Na daňový úrad je potrebné vrátiť kartičku o pridelení DIČ a následne Vám bude zaslaná s novou adresou. Zdravotná poisťovňa Zmenu trvalého pobytu v VŠZP a ZP Dôvera hlásiť nemusíte. V prípade, že ste poistencom ZP Union je potrebné im zaslať prefotený nový občiansky preukaz poštou, alebo e-mailom na adresu union@union.sk Sociálna poisťovňa , Úrad práce Zmenu hlásiť netreba, údaje si stiahnu z centrálneho registra. Banky, poisťovne, správcovské spoločnosti Banky vykonajú zmenu po predložení nového občianskeho preukazu . Mobilný operátor Aj návštevu mobilného operátora najlepšie vybavíte až s novým občianskym preukazom. Kataster nehnuteľnosti Na základe občianskeho preukazu a vyplnení tlačiva „Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu v operáte KN“ zmenia adresu na liste vlastníctva. Zmena je bez poplatku a žiadosť je možné zaslať aj poštou.

 • TJ Tatran Zákamenné

  TJ Tatran 2% z dane

 • Valentínska kvapka krvi 2018

  V rámci kampane "Valentínska kvapka krvi" sa 12.3.2018 uskutočnil odber krvi ktorého sa zúčastnilo77 darcov. Z toho bolo naplnených 70 krvných vakov. Z celkového počtu realizovaných 70 odberov bolo 37 žien a 33 mužov. Tento odber mal jeden zaujímavý rekord a to počet prvodarcov - 20. Darovať krv prišlo 54 Zákamenčanov, 7 darcov z Oravskej Lesnej, 6 darcov z Novoti, 2 z Námestova a 1 darca z Hlohovca.  Zaujímavé je aj rozdelenie prvodarcov: - 15 prvodarcov zo Zákamenného, 2 z Oravskej Lesnej, 2 z Novoti a 1 z Hlohovca. Rozdelenie darcov podľa krvných skupín:  O +   22  O -     5  A +   18  A -    2  B +   12  B -    4  AB +    5  AB -     2  Spolu  70 Najbližšie odbery v Zákamennom: 21. máj 2018      10. september 2018            10. december