Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Aktuality

  • Kvapka krvi

    Posledný krát v tomto roku 2018  sa v Zákamennom konala kvapka krvi. Zúčastnilo sa jej 68 darcov, z toho bolo 62 platných odberov. Do darcovského kresla si sadlo 8 prvodarcov. Kvapky sv. Lucie sa zúčastnilo prekvapivo až 39 mužov a 29 žien. 

  • S gymnastikou hravo - zdravo

    Projekt „S gymnastikou hravo – zdravo“ je zameraný na voľnočasové športové gymnastické aktivity detí z obce Zákamenné a spádových obcí. V súčasnej dobe veľa detí presedí celý čas pred počítačom alebo televíziou. Veľmi málo sa hýbu, strácajú vzťah k športu, deti bývajú často choré, ochabuje im svalstvo, majú zlé držanie tela a skrátené svaly. Nuda a záhaľka ich láka združovať sa do rôznych skupín, kde sa učia fajčiť, používať alkohol a zvyšuje sa vandalizmus. Je veľmi dôležité motivovať deti už v mladšom školskom veku, aby našli vzťah k pohybu, a naučili sa ho mať radi. V obci Zákamenné funguje Gymnastický klub, ktorý je jediný svojho druhu v tejto lokalite. Venuje sa rozvíjaniu športových gymnastických aktivít u detí. Cez projekt „S gymnastikou hravo – zdravo“ sme nakúpili didaktické pomôcky, ktoré slúžia všetkým deťom, pre rozvíjanie ich pohybových zručností. Nové pomôcky ich motivujú k radostnému športovaniu, vytvárajú pozitívny vzťah k pohybu. Súčasťou gymnastiky nie sú len skoky a saltá, ale hlavne aktívny pohyb: skoky na švihadle, trampolíne, pohyb s loptou, so stuhami, tanec s rôznym gymnastickým náčiním, kotúľ, mlynské kolo, preskok cez švédsku debnu, skákanie vo vreciach, beh okolo kužeľov, chôdza po kladine. Zakúpením športových didaktických pomôcok, chceme dosiahnuť, aby sa deti radi hýbali, chceme im nenásilnou formou ukázať, že pohyb môže byť hravý a zaujímavý. U detí predpokladáme, že sa im zlepší zdravotný stav, budú veselšie, otužilejšie, sebavedomejšie, šport pre nich nebude strašiak, nadviažu nové sociálne kontakty s inými deťmi. Zlepší sa im držanie tela, koordinácia pohybov. Na nákup didaktických športových potrieb prispel Žilinský samosprávny kraj sumou 900 EUR. "Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja."

  • Poďakovanie za dôveru

    Vážení Zákamenčania, dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za dôveru, ktorú ste mne a poslancom obecného zastupiteľstva prejavili v komunálnych voľbách. Sme si vedomí, že s touto dôverou je spojená zodpovednosť a zaväzuje nás, aby sme s najlepším svedomím a vedomím pracovali pre rozvoj našej krásnej obce a spokojnosť všetkých jej obyvateľov. Ako veľmi dôležitú vnímam komunikáciu medzi sebou navzájom, medzi občanmi a obecným úradom, aby sme spoločne vytvárali jednotnú a fungujúcu obec. Do ďalšieho obdobia preto vykročme s reálnymi predsavzatiami, prospešnými a tvorivými nápadmi, ktoré posunú našu obec a všetkých obyvateľov smerom vpred.                                                                                                                        Mgr. Peter Klimčík