Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Aktuality

  • Poďakovanie za dôveru

    Vážení Zákamenčania, dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za dôveru, ktorú ste mne a poslancom obecného zastupiteľstva prejavili v komunálnych voľbách. Sme si vedomí, že s touto dôverou je spojená zodpovednosť a zaväzuje nás, aby sme s najlepším svedomím a vedomím pracovali pre rozvoj našej krásnej obce a spokojnosť všetkých jej obyvateľov. Ako veľmi dôležitú vnímam komunikáciu medzi sebou navzájom, medzi občanmi a obecným úradom, aby sme spoločne vytvárali jednotnú a fungujúcu obec. Do ďalšieho obdobia preto vykročme s reálnymi predsavzatiami, prospešnými a tvorivými nápadmi, ktoré posunú našu obec a všetkých obyvateľov smerom vpred.                                                                                                                        Mgr. Peter Klimčík

  • Zhodnotenie uplynulého volebného obdobia

    Zhodnotenie uplynulého volebného obdobia

  • Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

    Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zákamenné Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Zákamennom Volebné miestnosti  - okrsky pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Informácia o doručovaní kandidátnych listín o vymenovaní zapisovateľa a o zverejnení elektronickej adresy na doručenie Oznámenie o zverejnení počtu obyvateľov obce Zákamenné  pre voľby do orgánov samosprávy obcí  2018 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu v obci Zákamenné  Informácie pre voliča  Zákon č. 180/2017 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov