Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Separovanie a odpad

Ako každá obec, aj tá naša je povinná separovať odpad. Separovanie je dôležité, pretože len správne vyseparovaný odpad sa dá recyklovať alebo bezpečne zneškodniť.

 

Komunálny odpad (KO)

Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje spoločnosť Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava, s ktorou má obec Zákamenné uzatvorenú zmluvu. Dôležité je, aby občania triedili odpad, nevhadzovali do komunálneho odpadu odpady, ktoré tam nepatria. Separovaním sa ušetrí miesto v zbernej nádobe, dávame odpadu druhú šancu na život, šetríme prírodne zdroje, vlastné peniaze, energiu a v neposlednom rade chránime životné prostredie. 

Poplatky, farby nádob, vývoz KO

 

Zberný dvor

Zberný dvor je umiestnený na Hlavnej ulici 311/79 v blízkosti Roľníckého družstva. Občania Zákamenného tu môžu odovzdať vyseparované odpady. 

Ďalšie informácie o zbernom dvore

 

Triedený zber 

Triedený zber sa v našej obci vykonáva individuálne (každý sám doma vo svojej domácnosti) alebo mobilne (zber po obci, odvoz plastov...).

Triedenie odpadov v našej obci  (2.19 MB)

triedenie odpadu

 

Jednotlivé zložky triedeného odpadu (papier, sklo, plasty zbierané spolu s kovmi a kompozitnými obalmi) možno odovzdať aj na zberných dvoroch.

Ako si poriadiť s odpadom nájdete tu

 

Umiesnenie nádob na separovaný zber (papier, plasty, sklo, kovy) :

Umiestnenie nádob na separovaný zber v obci Zákamenné (253.11 kB) 

Facebook

Facebook

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci