Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Odpad - výkazy

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

 

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

 

ROK 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI ZÁKAMENNÉ

2023

60,75 %

2022

61,81 %

2021

65,10 %

2020

63,10 %

2019

62,38 %

2018

64,42 %

Informácia o výpočte urovne vytriedenia komunálnych odpadov:

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2023 

Uroveň vytriedenia odpadov za rok 2022 (319.89 kB)

Uroveň vytriedenia odpadov za rok 2021 (240.02 kB)

Uroveň vytriedenia odpadov za rok 2020 (239.45 kB)

Uroveň vytriedenia odpadov za rok 2019 (239.84 kB)

Uroveň vytriedenia odpadov za rok 2018 (211.79 kB)

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Zákamenné

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce 2023 

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022 (120.55 kB)

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 (116.82 kB)

Facebook

Facebook

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci