Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Platné dokumenty obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zákamenné - Dodatok č.1

Zásady_hospodáreniesmajetkomobce_dodatok1_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,49 kB
Vložené: 13. 3. 2024

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zákamenné

Zásady_hospodáreniesfinprostriedkami_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 469,48 kB
Vložené: 13. 3. 2024

Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom majetku obce Zákamenné v správe

Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom majetku v správe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,01 kB
Vložené: 16. 11. 2023

Sadzobník minimálnych úhrad za dlhodobý nájom majetku obce Zákamenné

Sadzobník úhrad za dlhodobý nájom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,27 kB
Vložené: 16. 11. 2023

Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom majetku obce Zákamenné

Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,01 kB
Vložené: 16. 11. 2023

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zákamenné

Zásady_hospodáreniesmajetkomobce_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 562,77 kB
Vložené: 15. 11. 2023

Dodatok č.1 k smernici o zapezpečovaní stravovania zamestnancom obce Zákamenné

Smernica_stravovaniezamestnancov_dodatok1_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,2 kB
Vložené: 13. 2. 2023

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisii obecného zastupiteľstva obce Zákamenné

Zásady_odmeňovanieposlancov_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,72 kB
Vložené: 4. 1. 2023

Štatút obce Zákamenné

Štatút obce_final(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 491,06 kB
Vložené: 24. 3. 2022

Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Zákamenné

Zásady_hospodáreniesfinprostriedkami_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,15 kB
Vložené: 3. 10. 2022

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zákamenné

Zásady_hospodáreniesmjetkomobce_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 538,15 kB
Vložené: 24. 3. 2022

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok 2016- platný.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 68,5 kB
Vložené: 21. 3. 2022

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok - 2005- platný.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 99 kB
Vložené: 21. 3. 2022

Štatút knižnice

Štatút knižnice.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Vložené: 21. 3. 2022

Facebook

Facebook

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci