Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Profil

Verejný obstarávateľ: 

Obec Zákamenné

Sídlo: Námestie J. Vojtaššáka  1002/12,   029 56   Zákamenné 

Štatutárny zástupca: 

Mgr. Peter Klimčík, starosta obce

Obec Zákamenné je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/20015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení   niektorých   zákonov  v znení zákona č. 438/2015 Z. z.  (ďalej ako „ZVO“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie. ZVO upravuje pravidlá  postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, nadlimitných a podlimitných koncesií.

Obec Zákamenné vypracovala „Smernicu pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou“, z dôvodu vytvorenia rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní civilných zákaziek s nízkou hodnotou.

Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať informácie a dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku  (ďalej  len “profil VO/O”) na http://www.uvo.gov.sk/profily, z toho dôvodu si verejný obstarávateľ  plní všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania dokumentov a informácií podľa zákona o verejnom obstarávaní len raz a to v profile VO/O.

Starosta obce Zákamenné

Mgr. Peter Klimčík

E-mail: zakamenne@zakamenne.sk

  • Výzvy na verejné obstarávanie
  • Štvrťročné súhrnné správy o zákazkách – elektronické trhovisko
  • Štvrťročné súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 €

Facebook

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci