Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Modernizácia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v obci Zákamenné

Modernizácia zástavok

Skvalitnenie existujúcej infraštruktúry verejnej dopravy, jej prispôsobenie potrebám 21. storočia a zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy voči intenzívnejšie využívanej automobilovej doprave.

 

Hlavným cieľom projektu "Modernizácia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v obci Zákamenné je skvalitnenie existujúcej infraštruktúry verejnej dopravy, jej prispôsobenie potrebám človeka 21. storočia a zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy najmä voči v regióne za posledných desať rokov čoraz intenzívnejšie využívanej automobilovej doprave.

Napĺňaním tohto cieľa projekt prispieva k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí a to konkrétne obce Zákamenné a regiónu Orava a Žilinského samosprávneho kraja. Projekt pripravuje živnú pôdu pre zelenú, digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, jednak obce a jednak krajiny a to realizáciou jeho aktivít a podaktivít:

1. 1 výmena pôvodných prístreškov 5 zastávok: Zákamenné, Babinec; Zákamenné, Michalica; Zákamenné, rázc. Novoť (zložená z 2 prístreškov); Zákamenné, OcÚ; Zákamenné, Oravice za nové, ktoré budú v súlade s normou STN 73 6425 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky,

2. 2 zabezpečenie vyššej miery informovanosti cestujúcich o aktuálnom stave vo VOD regiónu Horná Orava, neskôr IDS Žilinského samosprávneho kraja. Toto zlepšenie informovanosti cestujúcich z obce sa dosiahne cez integráciu LED obrazoviek a nabíjacích technológií (USB, indukcia) do plášťa nových autobusových prístreškov. Tieto digitálne technológie vytvárajú základ pre budúci integrovaný systém dopravy, informačný, či telematický systém jednotného IDS ŽSK a TSK.

3. 3 Eliminácia vplyvov dopravy na životné prostredie a to: 1) využitím solárnej technológie a 2) zlepšením informovanosti cestujúcich VOD o meškaniach ich spojov, neskôr nadchádzajúcich spojoch v rámci IDS krajov, čím sa VOD stáva flexibilnejšia, preferovanejšia. Tým sa v konečnom dôsledku šetrí životné prostredie.

4. 4 Debarierizácia zastávok v obci podľa TP 048 – uspokojuje potreby zdravotne postihnutých osôb a osôb s obmedzenou pohyblivosťou. Tým tento prvok infraštruktúry pešej dopravy, VOD a IAD oslovuje väčšiu cieľovú skupinu obohatenú o obyvateľov a návštevníkov obce s obmedzenou pohyblivosťou, v konečnom dôsledku zvyšuje počet osôb využívajúcich VOD. 5. 5 Zvýšenie miery bezpečnosti verejnej infraštruktúry obce - zabudovanie nových bezpečnostných prvkov: 1) bodového osvetlenia v spodnej časti zastávky, 2)obojstranne osvetleného citylightu, tzv. lightbox displaya – do nosnej konštrukcie, čím sa zvyšuje bezpečnosť/kvalita verejnej osobnej, pešej a individuálnejautomobilovej dopravy v obci/okrese/kraji.

Merateľným ukazovateľom projektu je 5 zmodernizovaných zastávok pozostávajúce zo 6 prístreškov cestnej verejnej osobnej dopravy, napĺňajúce potreby cestujúcich.

Dátum vloženia: 20. 1. 2023 11:08
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 1. 2023 11:19
Autor: Správca Webu

Facebook

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
1
16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 1

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci