Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Doručovanie rozhodnutí o miestnych daniach

Doručovanie dokumentov

Obec Zákamenné, ako správca dane, bude distribuovať rozhodnutia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady výhradne elektronickým spôsobom. Upozorňujeme, že ide o elektronickú schránku zriadenú prostredníctvom stránky www.slovensko.sk s použitím Vášho občianskeho preukazu s čipom.

Doručovanie rozhodnutí o miestnych daniach

 

     V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Ministerstvom financií SR,v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb, Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk. Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom  vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou  pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou  pečiatkou. V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie,  rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude  doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR  pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

 

Obec Zákamenné, ako správca dane, bude distribuovať rozhodnutia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady elektronickým spôsobom. Ak občan nebude mať zriadenú a aktívnu elektronickú schránku, rozhodnutie mu príde poštou.
Upozorňujeme, že ide o elektronickú schránku zriadenú prostredníctvom stránky www.slovensko.sk s použitím Vášho občianskeho preukazu s čipom a aktivovanú na doručovanie.

 

PRÁVNICKÉ OSOBY – PODNIKATELIA

Väčšina právnických osôb má zriadenú a na doručovanie aktívnu elektronickú schránku. Právnické osoby, ktoré nemajú aktívnu elektronickú schránku, doručí rozhodnutia Slovenská pošta do vlastných rúk. 

FYZICKÉ OSOBY – OBČANIA

Fyzickým osobám začneme doručovať rozhodnutia koncom a začiatkom roka. Ak budú mať zriadenú elektronickú schránku a aktivovanú na doručovanie, dostanú ich elektronicky. Tento spôsob považujeme za najlepší a pre ľudí aj najpohodlnejší. Nie je potrebné čakať na poštára, ani ísť na poštu osobne. Veríme, že počet takto doručených rozhodnutí sa bude zvyšovať.

Upozorňujeme, že ide o elektronickú schránku zriadenú prostredníctvom Vášho občianskeho preukazu s čipom a aktivovanú na doručovanie. V žiadnom prípade nejde o e-mailovú schránku!

V prípade fyzických osôb, ktorým sú rozhodnutia sťahované cez Slovenskú poštu SIPO prosíme rozhodnutia neuhrádzať aby sa nestalo že bude platba stiahnutá 2x. V prípade že platba neprebehne cez Slovenskú poštu SIPO Vás budeme kontaktovať k úhrade rozhodnutia.

V prípade otázok odporúčame, aby ste prioritne komunikovali so správcom dane, teda obcou, elektronicky, mailom a telefonicky. Kontakty nájdete na rozhodnutiach miestnych daní. 

Doručovanie dokumentov

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_fyzicka-osoba-obcan-sr/ - návody ako postupovať pri elektronickej schránke pre fyzické osoby

 

Dátum vloženia: 28. 12. 2022 9:03
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 1. 2023 10:56
Autor: Správca Webu

Facebook

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
1
16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 1

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci