Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Tlačivá OU

Stavebné tlačivá

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 67 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 63 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 70 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Žiadosť o povolenie vodnej stavby a odber podzemných vôd(studňa)

Žiadosť o povolenie vodnej stavby a odber podzemných vôd (studňa).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 68,5 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Žiadosť-dodatočné povolenie stavby

Žiadosť - dodatočné povolenie stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 66,5 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Žiadosť o vydanie súhlasu k vydaniu stavebného povolenia a určenie podmienok k súladu územným plánom obce resp. územnoplánovacími podkladmi.

žiadosť o vydanie k súladus uzemným plánom.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska cestného správneho orgánu

žiadosť o vydanie stanoviska cestného správneho orgánu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 43 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Žiadosť - stavebné povolenie

01 Žiadosť - stavebné povolenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Žiadosť - predĺženie termínu dokončenia stavby

02 Žiadosť - predĺženie termínu dokončenia stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60,5 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Žiadosť - zmena stavby pred dokončením

03 Žiadosť - zmena stavby pred dokončením.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 59 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Žiadosť - kolaudácia stavby

04 Žiadosť - kolaudácia stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64,5 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Žiadosť - povolenie na odstránenie stavby

05 Žiadosť - povolenie na odstánenie stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 63 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Žiadosť o súhlas k vyňatiu

06 Žiadosť o súhlas k vyňatiu(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,32 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Žiadosť o súhlas k výstavbe

07 Žiadosť o súhlas k výstavbe(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,29 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Ohlásenie drobnej stavby

08 Ohlásenie drobnej stavby(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,12 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

09 Návrh na vydanie územného rozhodnutia(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 387,44 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,24 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Malé zdroje znečistenia

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť MZZO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,15 kB
Vložené: 13. 2. 2023

Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku MZZO

Oznámenie MZZO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,48 kB
Vložené: 27. 3. 2022
Zobrazené 1-20 z 29

Facebook

Facebook

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci