Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Platné VZN

2023

VZN č.1/2023 o určení výšky príspevku MŠ a školských zariadeniach

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_dodatok3_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,06 kB
Vložené: 14. 4. 2023

VZN 2/2023 Územný plán obce Zákamenné zmeny a doplnky č. 3

VZN 2_2023 územný plán zmeny doplnky 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 858,07 kB
Vložené: 23. 6. 2023

VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou Zákamenné

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,32 kB
Vložené: 14. 8. 2023

VZN č. 4 ktorým sa zrušuje VZN č. 12/2021 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zákamenné

VZN_školstvo_financovanie_zrušovacie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,6 kB
Vložené: 27. 10. 2023

2022

VZN_o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou, Dodatok č. 1

VZN_o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou, Dodatok č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,77 kB
Vložené: 1. 12. 2022

VZN Obce Zákamenné, Dodatok č. 1 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zákamenné

VZN Obce Zákamenné,školstvo-financovanie-dodatok1-final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,43 kB
Vložené: 10. 1. 2023

VZN Obce Zákamenné o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Zákamenné

VZN-miestny poplatok-final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,81 kB
Vložené: 10. 1. 2023

VZN Obce Zákamenné, Dodatok č. 2 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

VZN-školstvo-mesačnépoplatky-dodatok 2-final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,03 kB
Vložené: 10. 1. 2023

2022 > 2021

VZN č. 13/2021, ktorým sa vyhlasuje územný plán obce Zákamenné, Zmeny a doplnky č. 2

VZN_územnýplán_zmeny_doplnky_final(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,05 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 12/2021 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zákamenné

VZN_školstvo_financovanie_final(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,54 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 11/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN_poskytovaniedotáciízrozpočtuobce_final(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,61 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 10/2021 o miestnych daniach na území obce Zákamenné

VZN_miestnedane_final(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,49 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 9/2021 o dani z nehnuteľností na území obce Zákamenné

VZN_daňznehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,85 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zákamenné

VZN_miestnypoplatok_final(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,81 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 7/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné

VZN_nakladaniesodpadmi_final(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,39 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 6/2021 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,81 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou

VZN_školstvo_spádovosťmaterskejškoly-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,02 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 4/2021 o vymedzení okruhu osôb oprávnených na poskytnutie sociálneho bývania v nájomnom byte vo vlastníctveobce z dôvodov hodných osobitého zreteľa

VZN_nájombytov_oprávnenéosoby_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,43 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN 3/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

VZN_časpredaja_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,96 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN 2/2021 o zrušení VZN obce číslo 3/2007 ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zákamenné

VZN_zrušenienariadenia_3_2007_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,58 kB
Vložené: 5. 5. 2022
Zobrazené 1-20 z 55

Facebook

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
1

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci