Zákamenné - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-Lenka Vranová
Vyvesené: 29. 4. 2024 Dátum zvesenia: 15. 5. 2024
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-Matúš Laššák
Vyvesené: 29. 4. 2024 Dátum zvesenia: 15. 5. 2024
Zákamenné- Mariánska ulica-Rozšírenie NNK
Vyvesené: 25. 4. 2024 Dátum zvesenia: 11. 5. 2024
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 26. apríla 2024
Vyvesené: 23. 4. 2024 Dátum zvesenia: 9. 5. 2024
Oznámenie o strategickom dokumente-Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj
Vyvesené: 23. 4. 2024 Dátum zvesenia: 9. 5. 2024
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestným zisťovaním - VDD studňa
Vyvesené: 19. 4. 2024 Dátum zvesenia: 5. 5. 2024
Výberové konanie na pozíciu: odborný referent spoločného stavebného úradu
Vyvesené: 18. 4. 2024 Dátum zvesenia: 4. 5. 2024
Stavebné povolenie-Zákamenné. Ulica pri potoku – Rozšírenie vodovodu
Vyvesené: 15. 4. 2024 Dátum zvesenia: 1. 5. 2024
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným konaním-Prístrešok na sypké hmoty
Vyvesené: 8. 4. 2024 Dátum zvesenia: 24. 4. 2024
Voľby prezidenta SR 2024 - 2 kolo
Vyvesené: 6. 4. 2024 Dátum zvesenia: 22. 4. 2024
Stavebné povolenie
"Zákamenné – Oravice. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie."
Vyvesené: 3. 4. 2024 Dátum zvesenia: 19. 4. 2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Štefan Janíček
Vyvesené: 3. 4. 2024 Dátum zvesenia: 19. 4. 2024
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-Matúš Laššák
Vyvesené: 27. 3. 2024 Dátum zvesenia: 14. 4. 2024
Vyvesené: 24. 3. 2024 Dátum zvesenia: 9. 4. 2024
Územný plán obce Zákamenné - Rozsah hodnotenia strategického dokumentu
Vyvesené: 22. 3. 2024 Dátum zvesenia: 7. 4. 2024
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-Kamil Balog
Vyvesené: 19. 3. 2024 Dátum zvesenia: 4. 4. 2024
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti.
Vyvesené: 19. 3. 2024 Dátum zvesenia: 4. 4. 2024
Vyvesené: 1. 3. 2024 Dátum zvesenia: 17. 3. 2024
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou-rozšírenie vodovodu-Ulica pri potoku
Vyvesené: 1. 3. 2024 Dátum zvesenia: 17. 3. 2024
Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu Obce Novoť-zmeny a doplnky č. 2
Vyvesené: 27. 2. 2024 Dátum zvesenia: 14. 3. 2024
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti- Žaneta Urbanová
Vyvesené: 23. 2. 2024 Dátum zvesenia: 10. 3. 2024
Vyvesené: 21. 2. 2024 Dátum zvesenia: 8. 3. 2024
Urbárski spolumajitelia Obce Zákamennné-pozemkové spoločenstvo, zvoláva zhromaždenie členov Urbárskych spolumajiteľov.
Vyvesené: 16. 2. 2024 Dátum zvesenia: 3. 3. 2024
Vyvesené: 13. 2. 2024 Dátum zvesenia: 29. 2. 2024
Výberové konanie na pozíciu: administratívny pracovník obecného úradu.
Vyvesené: 13. 2. 2024 Dátum zvesenia: 6. 3. 2024
Dodatočné povolenie stavby a kolaudačné rozhodnutie – „Zákamenné - Lyžiarsky vlek – Rozvody NN“
Vyvesené: 31. 1. 2024 Dátum zvesenia: 16. 2. 2024
Spoločný obecný úrad Zákamenné, oznam pre verejnosť
Vyvesené: 22. 1. 2024 Dátum zvesenia: 7. 2. 2024
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-Peter Polťák
Vyvesené: 22. 1. 2024 Dátum zvesenia: 7. 2. 2024
Zákamenné -Ulica pri potoku. Rozšírenie vodovodu“ – územné rozhodnutie
Vyvesené: 22. 1. 2024 Dátum zvesenia: 7. 2. 2024
Kolaudačné rozhodnutie
Vyvesené: 11. 1. 2024 Dátum zvesenia: 29. 1. 2024
Kolaudačné rozhodnutie
Vyvesené: 11. 1. 2024 Dátum zvesenia: 29. 1. 2024
Poľovnícke združenie Zákamenné oznamuje.
Vyvesené: 8. 1. 2024 Dátum zvesenia: 15. 1. 2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Vyvesené: 2. 1. 2024 Dátum zvesenia: 17. 1. 2024