Zákamenné - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností za rok 2023

erb obce

Správca dane obce Zákamenné oznamuje daňovníkom, že sa blíži termín pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2023.

Daňové priznanie je nutné podať najneskôr do 31.1.2023. Daňové priznanie podávajú vlastníci nehnuteľností u ktorých nastali v priebehu roka 2022 zmeny, ktoré majú vplyv na výpočet dane, to znamená: 
-ktorí kúpili, predali, darovali, alebo dostali do daru nehnuteľnosť, alebo sa zmenil vlastnícky podiel
-ktorým v r. 2022 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti
-ktorým v r. 2022 bolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie
-ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku

Dátum vloženia: 25. 1. 2023 6:07
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 1. 2023 6:14
Autor: Správca Webu