Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Zverejnenie elektronickej adresy

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

       zakamenne@zakamenne.sk

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre  REFERENDUM , ktoré sa budú konať  21.01.2023 v obci Zákamenné  je:   

                                           katarina.sivcakova@zakamenne.sk     

 

zverejnené v súlade  s  § 76 a 46 ods. 4  zákona  č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení neskorších predpisov

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená Obci Zákamenné najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania referenda a musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko žiadateľa
  2. rodné číslo, ak ide o cudzinca dátum narodenia
  3. štátna príslušnosť
  4. adresa trvalého pobytu
  5. korešpondenčná adresa, na ktorú sa má doručiť hlasovací preukaz

 

 

 

 

 

                                    

 

Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia Zákamenné

Facebook

Facebook

Kalendár

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci