Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Voľby NR SR 2020 - zverejnenie elektronickej adresy

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Zákamenné a v čase volieb do NR SR 2020 bude mimo územia republiky,   podľa § 60 odst. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže požiadať o voľbu poštou. 

Žiadosť o voľbu poštou môže poslať:

PÍSOMNE  na adresu: Obec Zákamenné,
                                          Námestie J. Vojtaššáka 1002/12,
                                          029 56   Zákamenné
.
                                         Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 10. januára 2020.

ELEKTRONICKY (e-mailom) na adresu: zakamenne@stonline.sk 
                                Žiadosť musí byť doručená taktiež najneskôr v piatok 10. januára 2020.

 

Žiadosť o voľbu poštou  (Žiadosť o voľbu poštou - dokument na stiahnutie musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

- meno a priezvisko

- rodné číslo

- adresu trvalého pobytu

- adresu miesta pobytu v cudzine

 

Ak žiadosť spĺňa zákonom predpísané náležitosti, obec zašle žiadateľovi najneskôr 35 dní pred termínom volieb na adresu miesta jeho pobytu v zahraničí:

- obálku s odtlačkom úradnej pečiatky 

- hlasovacie lístky

- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“

- poučenie o spôsobe hlasovania

 

Po vykonaní hlasovania vloží volič  vybraný hlasovací lístok do obálky s úradnou pečiatkou obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ (volič).

 

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci najneskôr v posledný pracovný deň pred voľbami. 

Zodpovedá: admin prevod

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia Zákamenné

Facebook

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci