Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Zápisnice z Obecného zastupiteľstva


Rok 2018

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného 22.06. 2018

  Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného 20. apríla 2018

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného 26. januára 2018