Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Zápisnice z Obecného zastupiteľstva


Rok 2018

       *  Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného 20. apríla 2018