Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015