Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Výzvy na verejné obstarávanie


"Zabezpečenie služieb verejného obstarávania a služieb technických a finančných expertov k projektu s názvom  "Na trase kultúr pohraničia"

"Výhliadková veža a stĺpiky označujúce vrcholy turistickej trasy v Zákamennom"

Zabezpečenie propagačných služieb k projektu s názvom "Na trase kultúr pohraničia"

Dodanie vitríny k projektu s názvom "Na trase kultúr pohraničia"

Dodanie tovarov, ktorým sú potraviny k projektu s názvom  "Na trase kultúr pohraničia"

  • "Nákup športovej výbavy" v rámci projektu "Trénujeme s radosťou"

    29.06.18

    Výzva na predloženie  ponuky - "Nákup športovej výbavy" v rámci projektu "Trénujeme s radosťou", realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR - program  Podpora rozvoja športu na rok 2018  Výzva na predloženie ponuky  (zverejnené  29.06.2018)   - Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky - Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria - Príloha č. 3 - Štrukturovaný rozpočet podprogramu č.4 - Priloha č. 4  - Vyhlásenie uchádzača Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Nákup športovej výbavy"  (zverejnené  19.07.2018)  

    Viac