Úradná tabuľa obce

07.09.2018 Verejná vyhláška - Ľudovít Smolka

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Ľudovít Smolka ...

03.09.2018 Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné

Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce ...

27.08.2018 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva ...

24.08.2018 Oznámenie o začatí územného konania - 2 bytové domy

Oznámenie o začatí územného  konania - 2 bytové domy ...

22.08.2018 Zrušenie trvalého pobytu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Ohlasovňa pobytu v Zákamennom na návrh občana , vlastníka ...

14.08.2018 Návrh na zmenu VZN č. 2/2008 - o určení výšky príspevkov

Návrh na zmenu VZN č. 2/2008 - o určení výšky príspevkov  a spôsobe platby v školách a &sc ...

08.08.2018 Rozhodnutie o prerušení územného konania - OravaSK - optická sieť

Rozhodnutie o prerušení územného konania - OravaSK - optická sieť ...

11.07.2018 Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí ...

11.07.2018 Verejná vyhláška - Pekná Jaroslava

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Jaroslava Pekná ...

15.06.2018 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva  ...

12.06.2018 POH Žilinského kraja na roky 2016-2020

POH Žilinského kraja na roky 2016-2020 ...

06.06.2018 Verejná vyhláška - Novoť

Verejná vyhláška Novoť ...

06.06.2018 Návrh Komunitný plán sociálnych služieb

Návrh Komunitný plán sociálnych služieb ...

29.05.2018 Záverečný účet Obce Zákamenné 2017

Záverečný účet Obce Zákamenné 2017 ...

23.05.2018 Verejná vyhláška - Lesy SR

Verejná vyhláška Lesy SR ...

16.05.2018 Verejná vyhláška - Jozefiak Peter

Verejná vyhláška Jozefiak Peter ...

15.05.2018 Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Informácia o začatí vyvlasťňovacieho konania ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet