Úradná tabuľa obce

04.11.2019 Zástupca starostu - odmena

Zástupca starostu - odmena ...

31.10.2019 Verejná vyhláška na prevzatie písomnosti Bartoš

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti  Bartoš ...

25.10.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II

Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II ...

17.10.2019 Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu verejnou vyhláškou

Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu verejnou vyhláškou - OravaSK ...

15.10.2019 Vyhláška - Územný plán obce Novoť

Do dokumentov je možné nahliadnuť každý pracovný deň v čase od 7:00 - 15:00 hodiny na sekretariáte OcÚ Zákam ...

04.10.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

OZNÁMENIE O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU      ...

20.09.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné - dňa  27.09.2019 ...

20.09.2019 Zrušenie trvalého pobytu - Barnovský

OZNÁMENIE O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU      ...

20.09.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho pojednávania verejnou vyhláškou - ELSPOL-SK s ...

20.09.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia

Rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia - "PUMPTRACKOVÁ DRÁHA" ...

11.09.2019 Upovedomenie o podaní odvolania k stavbe „Optická sieť FTTH sieť“

Upovedomenie o podaní odvolania Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Príloha č. 4 ...

03.09.2019 Začatie kolaudačného konania "Rekonštrukcia a modernizácia cesty"

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania  stavby " Rekonštrukcia ...

22.08.2019 Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania v ...

20.08.2019 Návrh na zrušenie trvalého pobytu

OZNÁMENIE O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU      ...

07.08.2019 Územné rozhodnutie - Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby " 11622-Zákamenné-pri kostole-rozšírenie NNK" ELSPOL-SK s.r.o ...

02.08.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby "Optická FTTH sieť"

Rozhodnutie o umiestnení stavby "Optická FTTH sieť" - OravaSK, s.r.o Vavrečka 93 ...

01.08.2019 VZN - fond bytových domov

VZN - fond bytových domov ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet