Úradná tabuľa obce

24.05.2019 Stavebné povolenie na stavbu P17030- Zákamenné/Stavor-VN prípojka a jednoúčelová TS

Stavebné povolenie  na stavbu P17030- Zákamenné/Stavor-VN prípojka a jednoúčelová TS ...

20.05.2019 Stavebné povolenie 11623-Zákamenné- smer Novoť- Rozšírenie NNK

Stavebné povolenie 11623-Zákamenné- smer Novoť- Rozšírenie NNK ...

15.05.2019 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania ELSPOL-SK

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania  stavba ELSPOL-SK  ...

14.05.2019 Záverečný účet obce

Záverečný účet obce Zákamenné za rok  2018 ...

14.05.2019 Návrh VZN

Návrh VZN o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri skolaudovaní nového rodinného d ...

06.05.2019 Stavebné povolenie - chodník Podkamenné

Rozhodnutie - stavebné povolenie  vybudovanie chodníkov pri ceste II/520 v obci Zákamenné  II. Etapa  ...

23.04.2019 Verejná vyhláška Poľovného revíru Zákamenné

Oznámenie pre vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom Poľovnom revíri Zákamenné  ...

18.04.2019 Verejná vyhláška - dodatočné stavebné povolenie Oranet

Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústného pojednávania - Oranet s.r. ...

15.04.2019 Verejná vyhláška

Verená vyhláška na prevzatie písomnosti  - Vranová  ...

15.04.2019 Verejná vyhláška

Verejná vyhláška na prevzatie písomnosti Glejtková  ...

09.04.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania STAVOR

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - STAVOR ...

09.04.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby - zahustenie TS pri benzínovej pumpe ...

05.04.2019 Jednoduché pozemkové úpravy - časť Oravice

Jednoduché pozemkové úpravy -  prípravné konanie - časť Oravice  ...

04.04.2019 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva ...

03.04.2019 Vybudovanie chodníka pri ceste II/520 v obci Zákamenné II. etapa - oznámenie

Vybudovanie chodníka pri ceste II/520 v obci Zákamenné II. etapa - oznámenie Situačný výkres ...

03.04.2019 Výzva na odstránenie stromov

Výzva na odstránenie stromov v blízkosti elektrického vedenia ...

03.04.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky na výstavbu pumptrackovej dráhy

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na zákazku : Výstavba pumptrackovej dráhy v obci Zákamenné  ...

02.04.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania - Telúch

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od miestneho pojednávania verejnou vyhláškou ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet