Úradná tabuľa obce

05.11.2018 Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Informácia o začatí vyvlasťnovacieho konania ...

05.11.2018 Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - Tomčík Milan ...

02.11.2018 Zrušenie trvalého pobytu - Vranová

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Ohlasovňa pobytu v Zákamennom na návrh občana , vlastníka ...

26.10.2018 Pozvánka na stretnutie s kandidátmi na starostu obce

Pozvánka na stretnutie s kandidátmi na starostu obce ...

26.10.2018 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva ...

24.10.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby ...

24.10.2018 Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania ...

16.10.2018 Návrh rozpočtu na roky 2019 -2021

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - rekapitulácia  Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 - príjmy Návrh rozpoč ...

14.10.2018 Zámery obce na prenájom a odpredaj majetku obce

Zámery obce na prenájom a odpredaj majetku obce ...

10.10.2018 Záverečné stanovisko POH ŽK

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie každý ...

10.10.2018 Verejná vyhláška - Borovjak

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti ...

19.09.2018 Voľby do orgánov samosprávy obce Zákamenné

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zákamenné Zoznam zaregistrovaných kandidátov p ...

07.09.2018 Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti ...

07.09.2018 Verejná vyhláška - Ľudovít Smolka

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Ľudovít Smolka ...

03.09.2018 Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné

Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce ...

27.08.2018 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva ...

24.08.2018 Oznámenie o začatí územného konania - 2 bytové domy

Oznámenie o začatí územného  konania - 2 bytové domy ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet