Úradná tabuľa obce

12.07.2019 Zámer - prenájom Penziónu

Zámer - prenájom Penziónu ...

11.07.2019 Návrh na všeobecné záväzné nariadenia

Návrh VZN - nájomné byty Návrh VZN - finančný príspevok Návrh VZN - fond Návrh VZN - ...

01.07.2019 Nebezpečenstvo požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Námestove VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO ...

12.06.2019 Výzva na doplnenie žiadosti s predpísanými náležitosťami a prerušenie konania

Výzva na doplnenie žiadosti s predpísanými náležitosťami a prerušenie konania -  "Optická sieť Z&a ...

03.06.2019 Oznámenie o začatí územného konania " Optická FTTH sieť

Oznámenie o začatí územného konania  a nariadenie ústeho pojdenávania na stavbu " Optická F ...

31.05.2019 Stavebné povolenie - Verejná vyhláška

Stavebné povolenie - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - 2 bytový domy - novostavby stavebníka Vladimíra Telúch ...

31.05.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho pojednávania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho pojednávania verejnou vyhláškou ELSPOL - SK - ...

29.05.2019 Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav Okresný úrad Námestovo, pozemkové ...

28.05.2019 Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 ...

27.05.2019 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 31. mája 2019 o 17.00 hod.  ...

24.05.2019 Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - list Oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a ...

24.05.2019 Stavebné povolenie na stavbu P17030- Zákamenné/Stavor-VN prípojka a jednoúčelová TS

Stavebné povolenie  na stavbu P17030- Zákamenné/Stavor-VN prípojka a jednoúčelová TS ...

20.05.2019 Stavebné povolenie 11623-Zákamenné- smer Novoť- Rozšírenie NNK

Stavebné povolenie 11623-Zákamenné- smer Novoť- Rozšírenie NNK ...

15.05.2019 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania ELSPOL-SK

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania  stavba ELSPOL-SK  ...

14.05.2019 Záverečný účet obce

Záverečný účet obce Zákamenné za rok  2018 ...

14.05.2019 Návrh VZN

Návrh VZN o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri skolaudovaní nového rodinného d ...

06.05.2019 Stavebné povolenie - chodník Podkamenné

Rozhodnutie - stavebné povolenie  vybudovanie chodníkov pri ceste II/520 v obci Zákamenné  II. Etapa  ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet