Úradná tabuľa obce

03.12.2021 Oznámenie o nastúpení náhradníka poslanca Obecného zastupiteľstva Zákamenné

OZNÁMENIE O NASTÚPENÍ NÁHRADNÍKA po zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Z ...

02.12.2021 Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné, ktorým sa vyhlasuje územný plán obce Zákamenné, Zmeny a doplnky č. 2 - Návrh

02.12.2021 Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zákamenné - Návrh

02.12.2021 Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce - Návrh

02.12.2021 Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné - Návrh

02.12.2021 Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zákamenné - Návrh

02.12.2021 Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné o miestnych daniach na území obce Zákamenné - Návrh

02.12.2021 Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné o dani z nehnuteľností na území obce Zákamenné - Návrh

30.11.2021 Oznam

OBEC ZÁKAMENNÉ Námestie Jána Vojtaššáka 1002/12 029 56 Zákamenné   &n ...

23.11.2021 Doplnok č. 16 k VZN č. 5/2010

Doplnok č. 16 k VZN č. 5/2010 o určení normatívov na financovanie originálnech kompetencií ZŠ s materskou šk ...

23.11.2021 Návrh rozpočtu Obce Zákamenné na roky 2022 - 2024

Návrh rozpočtu 2022- 2024 - príjmy Návrh rozpočtu  2022 - 2024 - výdavky Návrh rozpočtu  2022 - 202 ...

16.11.2021 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti -Matúš Laššák ...

05.11.2021 Územné rozhodnutie

Rozhodnutie o umiestnení stavby- Čerpacia stanica pohonných látok Zákamenné ...

03.11.2021 Oznámenie o strategickom dokumente

Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020-2030 ...

26.10.2021 Chodník pri št. ceste III/2270 – oznámenie o začatí územného konania

Chodník pri št. ceste III/2270 – oznámenie o začatí územného konania Chodník pri št. ...

19.10.2021 Miestna komunikácia Pri Trojici – oznámenie o začatí stavebného konania

Miestna komunikácia  Pri Trojici – oznámenie o začatí stavebného konania Miestna komunikácia &nb ...

19.10.2021 Rozhodnutie-jednoduché pozemkové úpravy, lokalita Florkova Jama

Rozhodnutie-jednoduché pozemkové úpravy, lokalita Florkova Jama ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet