Úradná tabuľa obce

18.04.2019 Verejná vyhláška - dodatočné stavebné povolenie Oranet

Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústného pojednávania - Oranet s.r. ...

15.04.2019 Verejná vyhláška

Verená vyhláška na prevzatie písomnosti  - Vranová  ...

15.04.2019 Verejná vyhláška

Verejná vyhláška na prevzatie písomnosti Glejtková  ...

09.04.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania STAVOR

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - STAVOR ...

09.04.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby - zahustenie TS pri benzínovej pumpe ...

05.04.2019 Jednoduché pozemkové úpravy - časť Oravice

Jednoduché pozemkové úpravy -  prípravné konanie - časť Oravice  ...

04.04.2019 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva ...

03.04.2019 Vybudovanie chodníka pri ceste II/520 v obci Zákamenné II. etapa - oznámenie

Vybudovanie chodníka pri ceste II/520 v obci Zákamenné II. etapa - oznámenie Situačný výkres ...

03.04.2019 Výzva na odstránenie stromov

Výzva na odstránenie stromov v blízkosti elektrického vedenia ...

03.04.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky na výstavbu pumptrackovej dráhy

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na zákazku : Výstavba pumptrackovej dráhy v obci Zákamenné  ...

02.04.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania - Telúch

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od miestneho pojednávania verejnou vyhláškou ...

19.03.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Stredoslovenská distribučná

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Stredoslovenská distribučná ...

19.03.2019 Prerušenie územného konania Oranet

Prerušenie územného konania Oranet ...

18.03.2019 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že 5.4.2019 v čase od 8:00 - 13:00 hod. bude odstávka elektrickej energie - zoznam ...

15.03.2019 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.03.2019 ...

07.03.2019 Verejná vyhláška

Verejná vyhláška na prevzatie písomnosti. - Tomčík ...

06.03.2019 Zámer na prenájom majetku obce

Zámer prenajať majetok obce Zákamenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  ...

06.03.2019 Zámer na zámenu pozemkov vo vlastníctve obce Zákamenné

Zámer na zámenu pozemkov vo vlastníctve obce  Teľuch ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet