Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

PROJEKTY OBCE z EU, ŠR


 • "Trénujeme s radosťou"

  08.01.19

  V obci Zákamenné sa šport teší veľkej obľube o čom svedčí aj narastajúci záujem detí a mládeže o rôzne druhy športov. Najviac detí a mládeže reprezentuje obec vo futbale, floorbale a stolnom tenise. Dresy, ktoré majú naši hráči sa častým používaním a praním rýchlo opotrebujú. Športové dresy využívajú okrem družstiev futbalistov aj družstvá florbalistov a stolnotenisoví hráči. Dresy sú neustále v obehu, neustálym praním a sušením sa opotrebúvajú. Keďže dresy používajú okrem futbalistov aj iné športové tímy – florbalisti a stolnotenisoví hráči, je niekedy problém zladiť vypranie a vysušenie dresov, aby mali všetky družstvá športový dres. Našim športovcom chýbalo okrem dresov aj materiálne vybavenie pozostávajúce zo základných prvkov, ktoré sú potrebné pre pravidelný tréning: futbalistom chýbali lopty, florbalistom hokejky a loptičky a hráčom stolného tenisu stolnotenisové stoly a rakety. Z dotácie sme zakúpili športovú výbavu pre našich športovcov / dresy/ a tiež materiálno technické vybavenie pre športovcov, ktoré im uľahčí a zatraktívni tréning. Hlavným cieľom projektu „Trénujeme s radosťou“ bolo zabezpečenie a zlepšenie športovej výbavy pre hráčov prípravky, starších a mladších žiakov, dorastu a mužstva a zabezpečenie materiálno technického vybavenia potrebného na tréning pre futbalové, florbalové a stolnotenisové družstvá v obci Zákamenné. Čiastkovým cieľom tohto projektu bolo zatraktívniť tréning pre jednotlivé kategórie športových družstiev v našej obci a zároveň nákupom športovej výbavy umožniť pravidelnú pohybovú aktivitu s cieľom rozvíjať a utužovať športové návyky. Na nákup športovej výbavy Úrad vlády SR finančne prispel sumou 4500,00 €. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“.

  Viac
 • Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

  31.07.18
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zákamenné

  14.11.17

   Fotografie po rekonštrukcii VO si môžete pozrieť   TU  Fotografie pred rekonštrukciou VO  TU

  Viac