Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Podlimitné zákazky


  • Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

    03.09.18

    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - zverejnené 18.10.2018 Výzva na predkladanie ponúk VVO oznamenie-12215 - wyt Súťažné podklady Potvrdenie o predložení ponuky Návrh zmluvy Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk Jednotný európsky dokument (JED)

    Viac