Platné dokumenty obce

Štatút obce Zákamenné, schválený dňa 12.07.2021

Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Zákamenné, účinné od 1.9.2021

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zákamenné, účinné od 1.9.2021

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet