Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Odpadové hospodárstvo


  • Kompostovanie v záhrade

    03.09.18

    Kompostovanie je prírodný, riadený = kontrolovaný proces za prístupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné organické látky tzv. bioodpad (napr. tráva, lístie, podrvené konáre, zvyšky z ovocia a zeleniny...) na kvalitné hnojivo = kompost pre našu záhradku. Proces kompostovania prebieha pomocou živých pôdnych organizmov (napr. dažďovky, roztoče, mravce...) a mikroorganizmov, ktoré spoločne premieňajú bioodpad na plnohodné hnojivo = kompost Domáce kompostovanie má tú výhodu, že vieme, čo si do kompostu dáme a výsledný kompost ostáva priamo využiteľný pre naše potreby. Môžeme takto vrátiť záhradke živiny, ktoré sme z nej formou úrody odobrali Význam kompostu: Používaním kompostu pôdu obohacujeme o organické látky a humus. Zlepšujeme mechanicko-fyzikálne vlastnosti pôdy, najmä pórovitosť a vlhkosť pôdy. Zlepšujeme fyzikálno - chemické vlastnosti pôdy – kompost dokáže na seba viazať ťažké kovy a dusičnany. Humus, ktorý je v komposte zvyšuje odolnosť pôdy proti okysleniu. Zlepšujeme biologické vlastnosti pôdy – zvyšujeme množstvo pôdnych mikroorganizmov. Kompostom zabezpečíme rastlinám dostatok živín počas celého vegetačného obdobie. Zvyšujeme výnosy pestovaných plodín a zlepšujeme ich kvalitu. Používaním kompostu znižujeme riziko výskytu chorôb a škodcov pri pestovaní ovocia a zeleniny. Použitím kompostu pri výsadbe zabezpečíme úspešnejšie zakorenenie nielen priesadám ale aj stromom a krom. Spracovala: Ing. Ďurišová

    Viac