Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Obecné zastupiteľstvo


Poslanci obecného zastupiteľstva:

Fotografia

Anton Sumihora


Mobil:

 • 0907809019
Fotografia

Ing. Vladimír Florek
nezávislý kandidát

Mobil:

 • 0908546141

E-mail:

Fotografia

Karol Glejtek
SIEŤ

Mobil:

 • 0905291577

E-mail:

Viktória Večerková 
SDS

Mobil:

 • 0905809712

E-mail:

Fotografia

Peter Grofčík
KDH

Mobil:

 • 0907832270

E-mail:

Fotografia

Ing. Rudolf Traj
SNS

Mobil:

 • 0905481019

E-mail:

Fotografia

Marek Beňuš
nezávislý kandidát

Mobil:

 • 0908961310

E-mail:

Fotografia

Milan Grofčík
nezávislý kandidát

Fotografia

Miroslav Koleň
nezávislý kandidát

Mobil:

 • 0907656753

E-mail:

Fotografia

Mgr. Peter Klimčík
nezávislý kandidát

Mobil:

 • 0907242852

E-mail:

Fotografia

Ing. Peter Durčák
KDH

Mobil:

 • 0905515655

E-mail:

Fotografia

Mgr. Emília Strýčková
ĽS-HZDS

Mobil:

 • 0911361818

E-mail:

Komisie OZ Obce Zákamenné:

 • Komisia finančná, škodová a správy obecného majetku
  • Predseda:
   • Mgr. Emília Strýčková
  • Členovia:
   • Ing. Rudolf Traj
   • Ing. Marta Florková
   • Mgr. Blažena Durčáková
 • Komisia výstavby, ÚP, ŽP a ochrany verejného poriadku
  • Predseda:
   • Ing. Peter Durčák
  • Členovia:
   • Ing. Vladimír Florek
   • Katarína Sivčáková
   • Milan Grofčík
   • Jozef Sivčák
 • Komisia kultúry
  • Predseda:
   • Marek Beňuš
  • Členovia:
   • Miroslav Koleň
   • Mgr. Veronika Polťáková
   • Viktor Florek
   • Mgr. Zuzana Brišáková
 • Komisia športu a vzdelávania
  • Predseda:
   • Mgr. Peter Klimčík
  • Členovia:
   • Ing. Rudolf Traj
   • Peter Grofčík
   • Jana Laššáková
   • Karol Glejtek
   • Miroslav Koleň
 • Sociálna a bytová komisia
  • Predseda:
   • Viktor Florek
  • Členovia:
   • Mgr. Pavol Demko
   • Mgr. Veronika Polťáková
   • Viktória Sekerášová
   • Viktória Večerková
   • Mgr. Peter Klimčík
 • Komisia obchodu, cestovného ruchu, služieb a verejnoprospešných prác
  • Predseda:
   • Peter Grofčík
  • Členovia:
   • Barbota Vojtaššáková
   • Tomáš Večerek
 • Komisia ochrany verejného záujmu
 • Predseda:
  • Milan Grofčík 
 • Členovia:
  • Ing. Peter Durčák
  • Ing. Vladimír Florek