O spoločnosti

   Spoločnosť Zákamenské služby s. r. o. je registrovaný sociálny podnik podľa par. 5 ods.2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorého hlavným cieľom  je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti: a) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu zamestnávaním zraniteľných osôb alebo znevýhodnených osôb. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania.

Základné údaje

Dátum zápisu:                                                                                          11.09.2020  

Dátum priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku:      10.12.2020

Valné zhromaždenie:             Mgr. Peter Klimčík, starosta obce Zákamenné

 

Kontaktné údaje

Zákamenské služby  s. r. o.

registrovaný sociálny podnik

Námestie J. Vojtaššáka 1002/12

029 56 Zákamenné

IČO:  53 271 653

DIČ:  2121324909

Konateľ: Mgr. Peter Klimčík,  +421918142215

              Registrovaný sociálny podnik Zákamenské služby s. r. o. je zapojený do národného projektu Podpora integračných podnikov 06/2019 - 11/2023, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu       v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.          

Viac informácií nájdete:  www.employment.gov.sk  /  www.esf.gov.skwww.ludskezdroje.gov.sk  / www.upsvr.gov.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet