Hroby bez zmlúv

Hroby, na ktorých nie je uzatvorená nájomná zmluva - starý cintorín

Číslo

 hrobu

Typ

hrobu

Meno a priezvisko

zosnulého

Dátum

narodenia

Dátum

úmrtia

dvojhrob 

Teľuch 

Serafín 

1933-10-20 

1992-07-25 

dvojhrob 

Teľuchová 

Justína 

1928-06-13 

1989-12-18 

dvojhrob 

Grofčík 

Vojtech 

1907-04-19 

0000-00-00 

dvojhrob 

Grofčíková 

Magdaléna 

1909-08-02 

1981-08-18 

10 

hrob 

Kubejda 

Štefan 

0000-00-00 

0000-00-00 

19 

dvojhrob 

Sivčák 

Alojz 

1922-06-07 

1985-02-28 

19 

dvojhrob 

Sivčáková 

Cecília 

1927-08-08 

0000-00-00 

34 

hrob 

Majchráková 

Helena 

0000-00-00 

1977-00-00 

37 

trojhrob 

Makúchová 

Žofia 

1890-00-00 

1975-00-00 

37 

trojhrob 

Makúchová 

Margita 

1897-00-00 

1975-00-00 

37 

trojhrob 

Makúch 

Serafín 

1893-00-00 

1975-00-00 

39 

hrob 

Sekeráš

Ján 

1918-10-08 

1975-06-12 

42 

hrob 

Lukáš 

Serafín 

1936-05-20 

1975-09-18 

45 

dvojhrob 

Janoťák 

Jozef 

1938-08-28 

1976-01-28 

45 

dvojhrob 

Janoťák 

Martin 

1940-12-03 

1985-03-24 

47 

hrob 

Revaj 

Serafín 

1903-08-22 

1975-02-06 

49 

dvojhrob 

Večerek 

Martin 

1914-02-20 

1998-02-11 

49 

dvojhrob 

Večerková 

Kristína 

1919-12-11 

1985-04-07 

50 

hrob 

Vojtas 

Karol 

1935-11-09 

1986-11-11 

55 

dvojhrob 

Karkoš 

Gabriel 

1903-03-27 

0000-00-00 

55 

dvojhrob 

Karkošová 

Mária 

1899-03-16 

1975-07-17 

56 

hrob 

Bachňák

Juraj 

0000-00-00 

0000-00-00 

59 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

63 

detský 

Konkoľová 

Olívia 

0000-00-00 

0000-00-00 

70 

hrob 

Michalica 

Vendelín 

1889-03-20 

1974-11-15 

73 

hrob 

Lukáš

Jozef

1895-08-03 

1974-09-05 

76 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

84 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

85 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

86 

detský 

Sekeráš 

Pavol 

1970-09-21 

1971-01-21 

99 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

105 

detský 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

106 

detský-dvojhrob 

Mravčák 

Ján 

1969-10-10 

1969-10-10 

106 

detský-dvojhrob 

Mravčáková 

Anna 

1974-12-15 

1974-12-17 

107 

detský 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

108 

detský 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

111 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

113 

hrob 

Kovaľ 

Serafín 

1935-07-10 

1973-01-19 

117 

dvojhrob 

Kluská 

Martina 

0000-00-00 

0000-00-00 

117 

dvojhrob 

Klusková 

Mária 

0000-00-00 

0000-00-00 

134 

dvojhrob 

Škuligová 

Justína 

1903-10-05 

1978-04-06 

134 

dvojhrob 

Škuliga 

Štefan 

1904-05-04 

1972-06-28 

137 

hrob 

Grofčík

Serafín 

0000-00-00 

0000-00-00 

148 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

150 

hrob 

Kováľ 

Margita 

1954-00-00 

1956-00-00 

151 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

153 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

158 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

162 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

165 

hrob 

Hrbková 

Justína 

1891-08-21 

1971-03-27 

168 

dvojhrob 

Florek 

Ján 

1893-00-00 

1971-12-19 

168 

dvojhrob 

Florková 

Kristína 

1898-00-00 

1971-04-27 

180 

dvojhrob 

Rončáková 

Mária 

1921-03-22 

1987-06-01 

180 

dvojhrob 

Chlysteková 

Anna 

1890-08-18 

1976-04-07 

182 

dvojhrob 

Mršťaková 

Žofia 

1909-10-11 

0000-00-00 

182 

dvojhrob 

Mršťak 

Serafín 

1902-09-01 

1982-02-14 

186 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

187 

dvojhrob 

Polťák 

Martin 

1919-12-12 

1985-06-05 

187 

dvojhrob 

Polťáková 

Justína 

1923-05-18 

1993-04-03 

188 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

190 

dvojhrob 

Mrekajová 

Anna 

1906-12-26 

0000-00-00 

190 

dvojhrob 

Mrekaj 

Ondrej 

1904-11-30 

1974-06-29 

193 

dvojhrob 

Mundier 

Ján 

1903-04-07 

1976-10-29 

193 

dvojhrob 

Mundierová 

Terézia 

1895-08-30 

1974-02-28 

198 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

205 

dvojhrob 

Konkoľová 

Mária 

0000-00-00 

0000-00-00 

205 

dvojhrob 

Konkoľ 

Serafín 

0000-00-00 

0000-00-00 

206 

hrob 

Vjater 

Jozef 

1899-00-00 

1970-00-00 

210 

detský 

Janoťák 

Dušan 

1960-00-00 

1960-00-00 

212 

detský 

Matuška 

Vendelín 

0000-00-00 

0000-00-00 

216 

detský 

Urban 

Miroslav 

0000-00-00 

0000-00-00 

220 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

225 

detský 

Glejtková 

Kamila 

1958-00-00 

1959-00-00 

226 

hrob 

Mikulová

Helena 

0000-00-00 

0000-00-00 

235 

hrob 

Konkoľ 

Anton 

0000-00-00 

0000-00-00 

236 

detský 

Šimjak 

Milan 

1954-11-20 

1955-04-14 

 

240 

detský 

Buckulčíková 

Elena 

1976-07-14 

1976-07-14 

241 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

242 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

243 

detský 

Buckulčík 

Rudolf 

1977-05-31 

1978-04-14 

246 

detský 

Florek 

Pavol 

1990-09-10 

1990-09-10 

247 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

259 

detský-dvojhrob 

Makúch 

Marek 

1992-11-27 

1992-11-27 

259 

detský-dvojhrob 

Makúch 

Matúš 

1992-11-27 

1992-11-27 

270 

hrob 

Kovaľ 

Jozef 

0000-00-00 

0000-00-00 

275 

dvojhrob 

Janotiak 

Urban 

1903-05-25 

1957-11-08 

275 

dvojhrob 

Janotiaková 

Cecília 

1909-11-22 

0000-00-00 

276 

dvojhrob 

Janotiak 

Jozef 

1878-00-00 

0000-00-00 

276 

dvojhrob 

Janotiaková 

Terézia 

1878-00-00 

1957-00-00 

277 

dvojhrob 

Čič 

František 

1898-04-07 

1963-05-26 

277 

dvojhrob 

Čičová 

Justína 

1903-06-16 

1967-07-23 

286 

dvojhrob 

Balara 

Jozef 

1906-08-10 

1963-06-07 

286 

dvojhrob 

Balarová 

Mária 

1914-04-19 

0000-00-00 

291 

hrob 

Lučivňák

Anton 

0000-00-00 

0000-00-00 

 

 

Lučivňáková 

Júlia 

1897-00-00

1957-00-00

294 

dvojhrob 

Beňuš 

Martin 

0000-00-00 

0000-00-00 

294 

dvojhrob 

Beňušová 

Žofia 

0000-00-00 

0000-00-00 

298 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

299 

hrob 

Florková 

Anna 

1892-05-19 

1956-11-20 

302 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

305 

dvojhrob 

Florek 

Štefan 

1897-00-00 

1957-00-00 

305 

dvojhrob 

Floreková 

Zuzana 

1904-00-00 

1972-00-00 

309 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

311 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

312 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

317 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

319 

dvojhrob 

Majchrák 

Vendelín 

0000-00-00 

0000-00-00 

319 

dvojhrob 

Majchráková 

Júlia 

0000-00-00 

0000-00-00 

328 

dvojhrob 

Majchrak 

Florián 

1904-07-24 

1981-07-05 

328 

dvojhrob 

Majchraková 

Apolónia 

1904-02-07 

1954-09-11 

329 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

341 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

342 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

346 

hrob 

Škuligová 

Anna 

1876-06-22 

1958-03-23 

349 

hrob 

Smarkoň 

Serafín 

1888-08-03 

1958-12-13 

354 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

 

371 

hrob 

Hrkeľová 

Mária 

0000-00-00 

0000-00-00 

372 

dvojhrob 

Večerková 

Žofia 

1898-00-00 

1957-00-00 

372 

dvojhrob 

Večerka 

Štefan 

1981-00-00 

1970-00-00 

377 

dvojhrob 

Briššová 

Cecília 

1904-03-30 

1957-08-12 

377 

dvojhrob 

Brišš 

Anton 

1897-05-09 

1969-05-10 

380 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

383 

hrob 

Jurkuľaková 

Mária 

1892-00-00 

1960-00-00 

387 

hrob 

Mrekaj 

Vendelín 

1911-03-21 

1960-09-10 

390 

hrob 

Kovaľová 

Terézia 

1888-00-00 

1961-00-00 

391 

hrob 

Mundierová 

Žofia 

1887-04-25 

1961-01-02 

392 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

394 

hrob 

Kondela 

Zdeno 

1939-09-01 

1963-01-20 

401 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

403 

detský 

Hrčkulak 

Florián 

1962-00-00 

1972-00-00 

409 

dvojhrob 

Večerek 

Ján 

1894-10-23 

1962-05-16 

409 

dvojhrob 

Večerková 

Agneša 

1897-01-21 

0000-00-00 

410 

dvojhrob 

Kuchťáková 

Terézia 

1894-00-00 

1968-00-00 

410 

dvojhrob 

Kuchťák 

Martin 

1891-00-00 

1962-00-00 

412 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

416 

hrob 

Beňušová 

Mária 

1888-00-00 

1961-00-00 

417 

dvojhrob 

Dibdiaková 

Júlia 

1929-09-08 

0000-00-00 

417 

dvojhrob 

Dibdiak 

Pavol 

1927-12-28 

1992-02-20 

431 

hrob 

Vaják 

Jozef 

0000-00-00 

0000-00-00 

432 

hrob 

Chromek

Serafín 

0000-00-00 

0000-00-00 

433 

hrob 

Chromeková 

Kristína 

0000-00-00 

0000-00-00 

434 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

436 

hrob 

Škuliga 

Ján 

0000-00-00 

1955-00-00 

437 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

440 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

441 

hrob 

Beňuš

Anton 

0000-00-00 

0000-00-00 

443 

hrob 

Floreková 

Veronika 

0000-00-00 

0000-00-00 

451 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

 

454 

hrob 

Koleň

Jozef

0000-00-00 

0000-00-00 

 

 

Koleňová

Terézia 

0000-00-00

0000-00-00

456 

hrob 

Žatkuliak 

Emil 

1947-08-23 

1970-08-14 

457 

hrob 

Žatkuliaková 

Johana 

1893-00-00 

1970-00-00 

461 

hrob 

Mravčák 

Pavol 

1902-04-11 

1968-04-24 

464 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

466 

dvojhrob 

Šulc 

Jozef 

0000-00-00 

0000-00-00 

466 

dvojhrob 

Šulcová 

Terézia 

0000-00-00 

0000-00-00 

468 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

469 

hrob 

Vojtaššák 

Anton 

0000-00-00 

0000-00-00 

470 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

479 

dvojhrob 

Špitaľ 

František 

1879-00-00 

1911-00-00 

479 

dvojhrob 

Špitaľová 

Mária 

1946-00-00 

1947-00-00 

480 

dvojhrob 

Florek 

Ján 

1896-03-27 

1959-03-29 

480 

dvojhrob 

Floreková 

Anna 

1886-07-30 

1943-00-00 

481 

hrob 

Majchráková 

Rozália 

1921-09-03 

0000-00-00 

482 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

484 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

485 

hrob 

Sivčáková 

Agneša 

0000-00-00 

0000-00-00 

486 

hrob 

Mršťáková 

Anna 

1885-06-26 

1953-05-17 

488 

hrob 

Grofčíková 

Anna 

0000-00-00 

0000-00-00 

493 

hrob 

Mravčáková 

Jozefína 

1900-06-11 

1952-02-13 

496 

hrob 

Večerek 

Pavol 

1929-00-00 

1952-00-00 

497 

hrob 

Laššáková 

Otília 

1921-00-00 

1952-00-00 

500 

hrob 

Michalicová 

Kristína 

1916-00-00 

1952-00-00 

501 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

506 

hrob 

Bajčičák 

Štefan 

1882-00-00 

1952-00-00 

508 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

510 

hrob 

Kolenčík 

Juraj 

0000-00-00 

0000-00-00 

511 

hrob 

Laššák 

Štefan 

1974-00-00 

1952-00-00 

514 

hrob 

Chromek 

Vojtech 

0000-00-00 

0000-00-00 

515 

hrob 

Lukáš 

Pavel 

1901-00-00 

1945-00-00 

517 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

522 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

523 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

524 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

527 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

528 

hrob 

Zahálka 

Jozef 

0000-00-00 

1920-00-00 

530 

hrob 

Munder 

Jozef 

0000-00-00 

1920-00-00 

531 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

532 

hrob 

Munderová 

Mária 

0000-00-00 

1920-00-00 

534 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

537 

dvojhrob 

Večerková 

Anna 

0000-00-00 

0000-00-00 

537 

dvojhrob 

Večerková 

Mária 

0000-00-00 

0000-00-00 

538 

hrob 

Vojtaššák 

Ján 

1877-11-14 

1965-08-04 

 

544 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

548 

dvojhrob 

Sekerášová 

Johana 

1887-00-00 

1966-00-00 

548 

dvojhrob 

Sekeráš 

Štefan 

1889-00-00 

1977-00-00 

556 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

561 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

568 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

569 

hrob 

Florek 

Martin 

0000-00-00 

0000-00-00 

573 

hrob 

Boroviak 

Tomáš 

0000-00-00 

0000-00-00 

574 

hrob 

Mrekaj 

Anton 

1881-00-00 

1922-06-29 

575 

dvojhrob 

Chlisteková 

Anna 

1852-08-25 

1922-07-11 

575 

dvojhrob 

Polťáková 

Mária 

1878-10-15 

1948-12-21 

578 

hrob 

Šimiaková-Floreková

Mária 

0000-00-00 

0000-00-00 

580 

hrob 

Gruchala 

Ján 

1870-00-00 

1949-00-00 

581 

hrob 

Florek 

Tomáš 

1881-00-00 

1950-00-00 

583 

hrob 

Mundierová 

Mária 

1902-12-22 

1950-05-24 

584 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

585 

hrob 

Garajová 

Kristína 

0000-00-00 

1950-00-00 

590 

hrob 

Chromek

Vendelín 

0000-00-00 

0000-00-00 

593 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

595 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

596 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

597 

hrob 

Laššák 

Martin 

1922-00-00 

1951-00-00 

601 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

604 

hrob 

Gaburjak 

Štefan 

1867-09-24 

1941-11-14 

605 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

609 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

620 

hrob 

Kuchťáková 

Terézia 

0000-00-00 

0000-00-00 

621 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

628 

hrob 

Hobčík 

Ján 

0000-00-00 

1913-00-00 

630 

hrob 

Rončák 

Martin 

0000-00-00 

1904-04-28 

631 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

632 

hrob 

Vojtaššáková 

Terézia 

1885-10-27 

1969-01-22 

633 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

635 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

636 

dvojhrob 

Večerková 

Mária 

0000-00-00 

0000-00-00 

636 

dvojhrob 

Večerková 

Justína 

0000-00-00 

0000-00-00 

637 

hrob 

Gonšor 

Ján 

1826-00-00 

1909-12-14 

640 

dvojhrob 

Vojtaššák 

Martin 

1872-09-20 

1945-12-10 

640 

dvojhrob 

Vojtaššáková 

Helena 

1873-11-15 

1944-03-10 

641 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

646 

hrob 

Kviatek

Serafín 

0000-00-00 

0000-00-00 

647

hrob 

Kviatková 

Mária 

0000-00-00 

1910-09-08 

649 

hrob 

Kondelová 

Kristína 

1915-08-05 

0000-00-00 

650 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

651 

hrob 

Úradník 

Štefan 

0000-00-00 

1887-04-24 

653 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

654 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

657 

hrob 

Florek 

Anton 

0000-00-00 

0000-00-00 

658 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

659 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

660 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

663 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

665 

dvojhrob 

Večerek 

Anton 

1864-00-00 

1943-00-00 

665 

dvojhrob 

Večerková 

Anna 

1870-00-00 

1954-00-00 

668 

hrob 

Vojtaššáková 

Kristína 

0000-00-00 

0000-00-00 

675 

hrob 

Potengová 

Terézia 

1908-10-22 

1984-04-18 

676 

hrob 

Lučivňáková 

Mária 

1897-07-02 

1970-12-06 

680 

hrob 

Vajáková

Margita 

1944-10-25 

1945-05-09 

681 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

683 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

685 

hrob 

Polťáková 

Terézia 

0000-00-00 

0000-00-00 

686 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

689 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

693 

dvojhrob 

Polťák 

Štefan 

1872-10-27 

1941-08-05 

693 

dvojhrob 

Polťáková 

Kristína 

1870-05-15 

1941-08-10 

696 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

700 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

701 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

703 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

705 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

706 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

708 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

712 

hrob 

Vojtíček 

Jozef 

1861-12-18 

1931-04-16 

713 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

714 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

715 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

717 

hrob 

Lukáč 

Ján 

1895-00-00 

1910-00-00 

723 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

730 

hrob 

Smolárová 

Pavlína 

1923-09-12 

1948-05-09 

731 

hrob 

Gonšor

Viktor

1923-08-09 

1947-10-17 

732 

hrob 

Jaroňová 

Mária 

0000-00-00 

0000-00-00 

733 

hrob 

Sivčák

Anton 

0000-00-00 

0000-00-00 

734 

hrob 

Majchrák

Florián 

0000-00-00 

0000-00-00 

736 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

742 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

743 

dvojhrob 

Bajčičáková 

Justína 

1898-07-26 

1948-12-20 

743 

dvojhrob 

Bajčičák 

Martin 

1934-11-27 

0000-00-00 

744 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

746 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

747 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

748 

hrob 

Mundier 

Štefan 

1892-03-09 

1967-05-04 

750 

hrob 

Matušáková

Kristína 

0000-00-00 

0000-00-00 

751 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

753 

detský 

Večerková 

Viktória 

1949-12-30 

1950-11-17 

754 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

763 

hrob 

Cisárová 

Marta 

0000-00-00 

0000-00-00 

764 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

765 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

767 

hrob 

Brišš 

Martin 

0000-00-00 

0000-00-00 

769 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

770 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

771 

hrob 

Lučivňák

Štefan 

1864-00-00 

1920-00-00 

 

 

Lučivňáková 

Terézia 

1866-00-00

1920-00-00

776 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

777 

detský 

Ridzoňová 

Terézia 

1944-02-26 

1944-02-26 

779 

hrob 

Gavlasová 

Anna 

0000-00-00 

0000-00-00 

781 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

782 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

783 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

785 

hrob 

Večerková 

Anna 

0000-00-00 

1948-08-15 

789 

detský 

Klimčíková 

Gitka 

1943-00-00 

1943-00-00 

791 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

796 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

799 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

811 

päťhrob 

Sivčák 

Ján 

1982-12-08 

0000-00-00 

811 

päťhrob 

Sivčáková 

Štefánia 

0000-00-00 

0000-00-00 

811 

päťhrob 

Sivčáková 

Žofia 

0000-00-00 

0000-00-00 

811 

päťhrob 

Sivčák 

Ján 

0000-00-00 

0000-00-00 

811 

päťhrob 

Sivčáková 

Veronika 

0000-00-00 

0000-00-00 

813 

dvojhrob 

Kurňavka 

Jozef 

0000-00-00 

0000-00-00 

813 

dvojhrob 

Kurňavková 

Žofia 

0000-00-00 

0000-00-00 

815 

hrob 

Kojdiaková 

Anna 

1908-00-00 

1988-09-07 

819 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

820 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

822 

hrob 

Mrekaj 

Adam 

1860-00-00 

1886-00-00 

826 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

827 

hrob 

Kuchťák

Štefan 

1922-00-00 

1927-00-00 

829 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

830 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

832 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

834 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

835 

hrob 

Florek 

Štefan 

0000-00-00 

0000-00-00 

839 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

840 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

843 

hrob 

Lajaková 

Terézia 

0000-00-00 

0000-00-00 

847 

hrob 

Grimme 

Ján 

0000-00-00 

1907-00-00 

851 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

854 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

855 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

860 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

867 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

868 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

869 

hrob 

Škuligová 

Anna 

1880-00-00 

1942-08-25 

870 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

871 

hrob 

Buckulčíková 

Mária 

0000-00-00 

0000-00-00 

873 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

874 

trojhrob 

Boškajová 

Anna 

0000-00-00 

0000-00-00 

874 

trojhrob 

Boškaj 

Štefan 

0000-00-00 

0000-00-00 

874 

trojhrob 

Boškaj 

Jozef 

0000-00-00 

0000-00-00 

875 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

876 

hrob 

Boškaj 

Ján 

0000-00-00 

0000-00-00 

877 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

878 

hrob 

Beňuš 

Ján 

0000-00-00 

0000-00-00 

880 

hrob 

Florek

Vendelín 

0000-00-00 

0000-00-00 

882 

dvojhrob 

Gašpar 

Jozef 

0000-00-00 

1945-00-00 

882 

dvojhrob 

Gašparová 

Zuzana 

0000-00-00 

1964-00-00 

885 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

887 

hrob 

Kovaľová

Mária 

0000-00-00 

0000-00-00 

890 

hrob 

Chromek 

Zuzana 

0000-00-00 

0000-00-00 

891 

hrob 

Kozáková

Terezka

0000-00-00 

0000-00-00 

893 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

 

898 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

899 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

903 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

904 

hrob 

Čičová

Magdaléna

1900-10-30 

1976-05-03 

905 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

910 

dvojhrob 

Sivčáková 

Kristína 

1886-04-02 

1969-04-19 

910 

dvojhrob 

Sivčák 

Rafael 

1876-10-08 

1943-09-08 

911 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

914 

dvojhrob 

Gonšorová 

Veronika 

1882-00-00 

1958-00-00 

914 

dvojhrob 

Gonšor 

Štefan 

1864-00-00 

1941-00-00 

915 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

917 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

919 

hrob 

Kovaľ 

Ján 

1870-00-00 

1941-00-00 

920 

dvojhrob 

Kurňavka 

Anton 

0000-00-00 

0000-00-00 

920 

dvojhrob 

Kurňavková 

Terézia 

0000-00-00 

0000-00-00 

922 

hrob 

Majchráková 

Žofia 

1911-05-13 

1983-02-25 

923 

hrob 

Kvak 

Štefan 

0000-00-00 

0000-00-00 

925 

dvojhrob 

Garajová 

Johana 

1926-05-06 

0000-00-00 

925 

dvojhrob 

Garaj 

Vendelín 

1923-12-25 

0000-00-00 

927 

hrob 

Kocúr

Jozef 

0000-00-00 

0000-00-00 

927

hrob 

Kocúrová

Mária 

0000-00-00 

0000-00-00 

928 

hrob 

Floreková 

Mária 

0000-00-00 

0000-00-00 

930 

hrob 

Florková 

Kristína 

0000-00-00 

0000-00-00 

932 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

933 

dvojhrob 

Kuhejdová 

Ľudmila 

0000-00-00 

0000-00-00 

933 

dvojhrob 

Kuhejda 

Jozef 

0000-00-00 

0000-00-00 

934 

hrob 

Florková 

Margita 

0000-00-00 

0000-00-00 

937 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

946 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

948 

hrob 

Boroviaková 

Kristína 

0000-00-00 

0000-00-00 

949 

hrob 

Valášek 

František 

1922-00-00 

1990-00-00 

949 

hrob 

Valášková 

Lucia 

1923-00-00 

1993-00-00 

952 

dvojhrob 

Kubacka 

Ján 

1916-02-03 

1969-04-29 

952 

dvojhrob 

Kubacková 

Anna 

1917-07-23 

1995-11-25 

959 

dvojhrob 

Telúch 

Jozef 

1856-00-00 

1933-00-00 

959 

dvojhrob 

Telúchová 

Terézia 

1863-00-00 

1936-00-00 

963 

dvojhrob 

Bruchala 

Emil 

0000-00-00 

1995-00-00 

963 

dvojhrob 

Bruchala 

Pavol 

0000-00-00 

1990-00-00 

971 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

977 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

978 

hrob 

Kolenčíková 

Mária 

0000-00-00 

0000-00-00 

979 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

981 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

 

986 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

989 

hrob 

Rydzoňová

Cecília 

1937-11-01 

1949-00-00 

1002 

hrob 

Rončáková 

Mária 

1898-00-00 

1988-00-00 

1003 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1006 

dvojhrob 

Šulcová 

Mária 

1936-08-08 

1992-05-26 

1006 

dvojhrob 

Šulc 

Jozef 

0000-00-00 

1999-08-11 

1008 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1009 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1010 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1011 

hrob 

Floreková 

Júlia 

1930-06-07 

1987-07-11 

1014 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1019 

hrob 

Kolenčíková 

Justína 

1902-06-20 

1983-05-18 

1020 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1022 

detský 

Vrábeľ 

Marián 

1977-03-10 

1977-03-10 

1024 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1025 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1026 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1027 

hrob 

Večerek 

Valdek 

0000-00-00 

0000-00-00 

1029 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1031 

hrob 

Vylupek 

Ján 

0000-00-00 

0000-00-00 

1033 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1037 

dvojhrob 

Karkoš 

Michal 

1905-10-10 

0000-00-00 

1037 

dvojhrob 

Karkošová 

Pavlína 

1907-06-02 

0000-00-00 

1043 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1044 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1045 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1047 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1049 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1050 

hrob 

Hujčák 

Štefan 

0000-00-00 

0000-00-00 

1051 

hrob 

Jaroň 

Jozef 

0000-00-00 

0000-00-00 

1052 

hrob 

Buckulčík

Štefan 

1894-04-28 

1984-05-22 

1053 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1054 

hrob 

Plaskúrová 

Mária 

1878-11-10 

1958-12-21 

1055 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1057 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1058 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1061 

dvojhrob 

Jurášek 

Lukáš 

1924-02-01 

0000-00-00 

1061 

dvojhrob 

Jurášková 

Kristína 

1920-12-20 

0000-00-00 

1068 

dvojhrob 

Hujčák 

Silvester 

1903-03-22 

1977-08-28 

1068 

dvojhrob 

Hujčáková 

Mária 

1917-01-22 

0000-00-00 

1072 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1073 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1075 

hrob 

Revaj 

Štefan 

0000-00-00 

0000-00-00 

1077 

hrob 

Grešová 

Anna 

1891-00-00 

1977-00-00 

 

1082 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1083 

hrob 

Sekeráš

Jozef 

0000-00-00 

0000-00-00 

 

 

Sekerášová 

Mária 

0000-00-00 

0000-00-00 

1091 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1092 

hrob 

Kocúr

Jozef

0000-00-00 

0000-00-00 

 

 

Kocúrová

Mária 

0000-00-00 

0000-00-00 

1093 

hrob 

Turnerová

Mária 

1899-04-15 

1932-03-08 

1094 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1095 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1096 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1097 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1098 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1100 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1101 

hrob 

Majchráková 

Apolónia 

1901-02-10 

1951-09-11 

1108 

dvojhrob 

Glejtková 

Kristína 

1935-00-00 

0000-00-00 

1108 

dvojhrob 

Glejtek 

Ján 

1932-00-00 

1992-00-00 

1118 

dvojhrob 

Kaukičová 

Terézia 

0000-00-00 

0000-00-00 

1118 

dvojhrob 

Kaukič 

Ján 

0000-00-00 

0000-00-00 

1123 

dvojhrob 

Fedor 

Vendelín 

1923-04-15 

1984-10-03 

1123 

dvojhrob 

Fedorová 

Mária 

1925-12-02 

1979-01-11 

1125 

hrob 

Polťák 

František 

1923-10-04 

1979-10-26 

1128 

trojhrob 

Gašper 

Emil 

1913-03-22 

1985-02-06 

1128 

trojhrob 

Gašperová 

Kristína 

1919-02-02 

0000-00-00 

1128 

trojhrob 

Gašper 

Jozef 

1915-04-20 

0000-00-00 

1130 

hrob 

Florek 

Alojz 

1931-10-31 

1993-06-08 

1132 

detský-dvojhrob 

Majchrák 

Milan 

1934-00-00 

1935-00-00 

1132 

detský-dvojhrob 

Majchráková 

Žofia 

1935-00-00 

1935-00-00 

1133 

hrob 

Zvonárová 

Cecília 

1926-00-00 

1980-00-00 

1134 

hrob 

Rončák

Viktor

0000-00-00 

0000-00-00 

1135 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1137 

hrob 

Grofčíková 

Karolína 

1910-10-01 

1989-04-08 

1138 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1142 

hrob 

Kolenčíková 

Anna 

1991-08-13 

2008-01-31 

1143 

hrob 

Kolenčíková 

Karolína 

1902-00-00 

1993-00-00 

1147 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

 

1156 

hrob 

Majchrák 

Stanislav 

0000-00-00 

0000-00-00 

1159 

hrob 

Viatrová 

Terézia 

1883-02-17 

1988-12-24 

1160 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1164 

hrob 

Majchráková 

Mária 

1919-00-00 

1933-00-00 

1167 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1170 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1171 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1173 

dvojhrob 

Mundierová 

Margita 

1916-06-04 

1989-08-13 

1173 

dvojhrob 

Mundier 

Rudolf 

1925-09-07 

1993-01-11 

1177 

hrob 

Matušáková

Anna 

1896-07-08 

1980-04-16 

1180 

hrob 

Ignaťák

Serafín 

0000-00-00 

0000-00-00 

1182 

hrob 

Mršťáková 

Mária 

1896-11-30 

1953-01-15 

1183 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1184 

hrob 

Mršťák

Serafín 

1903-09-17 

1978-04-01 

1189 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1190 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1191 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1199 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1202 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1208 

hrob 

Glejtek 

Emil 

1959-00-00 

1990-00-00 

1209 

hrob 

Mundierová 

Margita 

0000-00-00 

0000-00-00 

1213 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1215 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1217 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1218 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1220 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1221 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1222 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1223 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1229 

hrob 

Lukašová

Veronika 

1901-00-00 

1969-00-00 

1230 

hrob 

Kľusková

Katarína 

0000-00-00 

0000-00-00 

1232 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1237 

hrob 

Rončák

Štefan 

1917-08-04 

1969-08-26 

1241 

hrob 

Florková 

Terézia 

1895-08-06 

1968-06-29 

1244 

hrob 

Michalicová 

Katarína 

1902-11-18 

1968-04-09 

1248 

dvojhrob 

Hrčkuľák 

Florián 

1923-08-09 

1992-11-03 

1248 

dvojhrob 

Hrčkuľáková 

Emília 

1926-12-19 

2003-11-13 

1252 

dvojhrob 

Laššák 

Jozef 

1887-03-26 

1967-05-07 

1252 

dvojhrob 

Laššáková 

Mária 

1895-07-13 

1988-09-10 

1255 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1256 

hrob 

Šulcová 

Anna 

1901-07-22 

1964-11-06 

1257 

hrob 

Glejtek 

Štefan 

1878-00-00 

1965-00-00 

1258 

hrob 

Kovalčíková

Jozefína 

1898-10-02 

1966-01-15 

 

1261 

dvojhrob 

Urban 

Martin 

1922-12-14 

1966-12-19 

1261 

dvojhrob 

Urbanová 

Jozefína 

1925-07-06 

1997-05-13 

1264 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1271 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1272 

hrob 

Mršťák

Anton 

1895-00-00 

1965-00-00 

1273 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1276 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1278 

hrob 

Vylupková

Mária 

1895-00-00 

1964-12-15 

1281 

hrob 

Ignaťáková

Terézia 

0000-00-00 

0000-00-00 

1282 

dvojhrob 

Laššák 

Jakub 

1896-07-06 

1978-07-17 

1282 

dvojhrob 

Laššáková 

Mária 

1885-12-28 

1965-03-18 

1283 

hrob 

Kovaľová

Žofia 

1896-00-00 

1965-00-00 

1288 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1290 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1292 

hrob 

Laššáková 

Mária 

1883-00-00 

1964-00-00 

1294 

hrob 

Paškovičová  

Helena 

1903-00-00 

1989-00-00 

1297 

hrob 

Neznámy 

Neznámy 

0000-00-00 

0000-00-00 

1298 

jednohrob 

Lučanský 

Serafín 

0000-00-00 

2010-00-00 

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet