Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Aktuality


 • Kvapka krvi

  17.12.18

  Posledný krát v tomto roku 2018  sa v Zákamennom konala kvapka krvi. Zúčastnilo sa jej 68 darcov, z toho bolo 62 platných odberov. Do darcovského kresla si sadlo 8 prvodarcov. Kvapky sv. Lucie sa zúčastnilo prekvapivo až 39 mužov a 29 žien. 

  Viac
 • S gymnastikou hravo - zdravo

  07.12.18

  Projekt „S gymnastikou hravo – zdravo“ je zameraný na voľnočasové športové gymnastické aktivity detí z obce Zákamenné a spádových obcí. V súčasnej dobe veľa detí presedí celý čas pred počítačom alebo televíziou. Veľmi málo sa hýbu, strácajú vzťah k športu, deti bývajú často choré, ochabuje im svalstvo, majú zlé držanie tela a skrátené svaly. Nuda a záhaľka ich láka združovať sa do rôznych skupín, kde sa učia fajčiť, používať alkohol a zvyšuje sa vandalizmus. Je veľmi dôležité motivovať deti už v mladšom školskom veku, aby našli vzťah k pohybu, a naučili sa ho mať radi. V obci Zákamenné funguje Gymnastický klub, ktorý je jediný svojho druhu v tejto lokalite. Venuje sa rozvíjaniu športových gymnastických aktivít u detí. Cez projekt „S gymnastikou hravo – zdravo“ sme nakúpili didaktické pomôcky, ktoré slúžia všetkým deťom, pre rozvíjanie ich pohybových zručností. Nové pomôcky ich motivujú k radostnému športovaniu, vytvárajú pozitívny vzťah k pohybu. Súčasťou gymnastiky nie sú len skoky a saltá, ale hlavne aktívny pohyb: skoky na švihadle, trampolíne, pohyb s loptou, so stuhami, tanec s rôznym gymnastickým náčiním, kotúľ, mlynské kolo, preskok cez švédsku debnu, skákanie vo vreciach, beh okolo kužeľov, chôdza po kladine. Zakúpením športových didaktických pomôcok, chceme dosiahnuť, aby sa deti radi hýbali, chceme im nenásilnou formou ukázať, že pohyb môže byť hravý a zaujímavý. U detí predpokladáme, že sa im zlepší zdravotný stav, budú veselšie, otužilejšie, sebavedomejšie, šport pre nich nebude strašiak, nadviažu nové sociálne kontakty s inými deťmi. Zlepší sa im držanie tela, koordinácia pohybov. Na nákup didaktických športových potrieb prispel Žilinský samosprávny kraj sumou 900 EUR. "Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja."

  Viac
 • Poďakovanie za dôveru

  03.12.18

  Vážení Zákamenčania, dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za dôveru, ktorú ste mne a poslancom obecného zastupiteľstva prejavili v komunálnych voľbách. Sme si vedomí, že s touto dôverou je spojená zodpovednosť a zaväzuje nás, aby sme s najlepším svedomím a vedomím pracovali pre rozvoj našej krásnej obce a spokojnosť všetkých jej obyvateľov. Ako veľmi dôležitú vnímam komunikáciu medzi sebou navzájom, medzi občanmi a obecným úradom, aby sme spoločne vytvárali jednotnú a fungujúcu obec. Do ďalšieho obdobia preto vykročme s reálnymi predsavzatiami, prospešnými a tvorivými nápadmi, ktoré posunú našu obec a všetkých obyvateľov smerom vpred.                                                                                                                        Mgr. Peter Klimčík

  Viac
 • Zhodnotenie uplynulého volebného obdobia

  30.11.18

  Zhodnotenie uplynulého volebného obdobia

  Viac
 • Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

  13.08.18

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zákamenné Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Zákamennom Volebné miestnosti  - okrsky pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Informácia o doručovaní kandidátnych listín o vymenovaní zapisovateľa a o zverejnení elektronickej adresy na doručenie Oznámenie o zverejnení počtu obyvateľov obce Zákamenné  pre voľby do orgánov samosprávy obcí  2018 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu v obci Zákamenné  Informácie pre voliča  Zákon č. 180/2017 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Viac
 • Dni obce Zákamenné

  09.08.18

  V polovici júla naša obec oslávila svoje 403. narodeniny. Oslavy dni obce trvali dva dni. Prvý deň sobota bola venovaná kultúrnym vystúpeniam, druhý deň nedeľa bola ladená športovo. Nestále počasie robilo organizátorom vrásky na čele. Jemný dáždik sa striedal so slnkom. Ale na premenlivé počasie pri oslavách dni obce sme si už zvykli. Celá slávnosť sa začala o 13:00 hodine slávnostnou sv. omšou, po nej nasledoval krátky príhovor zástupcu starostu Ing. Petra Durčáka a hostí predsedníčky ŽSK - Ing. Eriky Jurinovej a poslanca NR SR Igora Janckulíka. Osláv dni obce Zákamenné sa zúčastnili  predstavitelia družobných obcí: Suszec, Ujsoly a Staříč,  poslanec NR SR a rodák JUDr. Tibor Bernaťák, starostovia okolitých obcí, rodáci, Zákamenčania, obyvatelia okolitých obcí. Začiatok programu patril Jednote dôchodcov, ktorá nám svojím spevácko-tanečným vystúpením spestrila program. Po nich nasledoval blok pre deti pod názvom Chichishow - zábavné predstavenie pre deti. Našich najmenších prišli roztancovať krásne zvieratká priamo z Afriky. Lev, žirafa, opica, tučniak a papagáj roztancovali malých aj veľkých. Po skončení Chichishow sa detváky mohli dosýta vyšantiť na skákacích atrakciách a spoločne s rodičmi si zasúťažiť v aktivite Deň radosti - ktorú finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.  Milovníci folklóru si mohli prísť na svoje pri vstúpeniach Folklórneho súboru Mutňanka, ktorý nám predviedol širokú paletu slovenských piesní a tancov z celého Slovenska. Ženská spevácka skupina z Oravy - Gurňanki nás potešila pásmom goralských piesní. Doprevádzala ju Gajdošská hudba Beskyd z Oravskej Polhory. Známa gospelová kapela Kéfas zaspievala svoje najkrajšie piesne spolu so svojimi fanúšikmi. Veľkým prekvapením boli mladé začínajúce talenty z Oravy, skupina The Blaze band v ktorej účinkujú aj dvaja naši zakamenčania Matej Gruchala a Adrian Kubacka. Ich koncert mal veľký úspech a ani sami sme netušili aké hviezdy sa skrývajú v týchto mladých ľuďoch. The Blaze band robili "predskokanov" známej speváčke Veronike Rabada, ktorá zaspievala svoje piesne z nového albumu "Lúka". Ďalším príjemným prekvapením bol zakamenčan Dušan Tadeáš Plaskúr, svoj koncert odpálil veľmi pôsobivo v rapovom / popovom štýle. Zaspieval svoje piesne, ktoré mali aj veľmi hlboké slová a dokázali sa dotknúť srdca. Zlatým klincom programu bola skupina ELÁN Tribude - ich vystúpenie strhlo k tancu a spevu masy ľudí.  Foto Dni obce 2018  časť 1  Foto Dni obce 2018 časť 2  Autor foto: Anton Mundier Dni obce Zákamenné podporil Žilinský samosprávny kraj

  Viac
 • Deň radosti

  09.08.18

  Žilinský samosprávny kraj na základe zmluvy č. 250/2018/OSV vyčlenil 800,00 € pre obec Zákamenné na realizovanie projektu „Deň radosti“. Jednalo sa o zorganizovanie aktivít, ktorých hlavným cieľom je zintenzívniť vhodné využitie voľného času detí pri spoločných aktivitách. Dňa 14.07.2018 sa uskutočnila prvá časť aktivity „Deň radosti“ a to v priestoroch športového areálu v Zákamennom. Pri uskutočnení tejto aktivity sa podieľali na zastrešení projektu: Žilinský samosprávny kraj, Obec Zákamenné, Spoločenstvo kresťanských rodín Zákamenné, Farský úrad Zákamenné, KAM Zákamenné, množstvo dobrovoľníkov, SČK, ZŠ Zákamenné. Začínali sme zábavným programom pre deti Chichishow, kde zábavné zvieratká priamo z Afriky prišli k našim deťom aby si s nimi zatancovali. Po hodinovom zábavnom programe nasledovali súťaže pre deti a ich rodičov. Pre deti a ich rodičov bolo pripravené popoludnie s veľkým množstvom súťaží, hier, atrakcií. Nielen deti ale aj ich rodičia sa veľmi aktívne zapájali do diania ale aj súťaženia. Pripravené disciplíny boli: skákanie vo vreci, nosenie loptičky na lyžičke, „rýchlodojenie rukavice“, vešanie prádla, streľba z vodného minidela na terč, fúkanie fazuliek, skladanie puzzle, hod kockou, vozenie vo fúriku, lovenie plastových fľaštičiek z detského bazénika, maľovanie na tvár, rodinná stonožka s balónikmi, fúkanie plastového pohárik . Okrem iných atrakcií mali deti pripravené aj skákacie hrady a šmýkačky. Túto aktivitu sme mali naplánovanú pre 130 detí, na naše prekvapenie sa zúčastnilo viac ako 190 detí, ktoré sú zapísané v prezenčnej listine, ich rodičov sme nezapisovali do prezenčky. Spoločným zvládaním jednotlivých súťažných disciplín získavali body, za ktoré si deti v stánku mohli vybrať rôzne drobné darčeky. Prekvapilo nás množstvo účastníkov tohto podujatia. Prišli nielen deti, ale aj rodičia a starý rodičia. Účastníkom bolo poskytnuté občerstvenie. Druhá aktivita „Deň radosti“ – v krajine odvážnych sŕdc“ sa konala v termíne od 30.7. – 3.8.2018 v Rabčiciach. Letný kresťanský tábor bol naplánovaný na 5 dní s bohatým programom pre účastníkov tohto podujatia. Tábor Deň radosti si pripravili animátori v duchu odvahy, rytierskosti. Celým pobytom v tábore deti sprevádzali šikovní animátori – kráľ a jeho rytieri, ktorí dohliadali na veselosť a bezpečnosť všetkých detí. Každý deň začínali rannou rozcvičkou, 3x denne mali stravu, večer sv. omšu a medzitým kopec rôznych aktivít, hier, súťaží, turistiku, opekačku, tvorivé dielne, zažili pasovanie za rytierov. Spoločne trávili čas, našli si veľa nových kamarátov. Zistili, že čas sa dá tráviť nielen vysedávaním pri telke a počítači, ale aj trávením času s inými kamarátmi. Z týchto detí môžu vyrásť dobrovoľníci, ktorí sa tiež niekedy v budúcnosti môžu venovať deťom. Sprostredkovať im krásne spoločné zážitky, aké zažili aj oni. Medzi animátormi boli už aj mladí, ktorí chodievali do takýchto táborov „Deň radosti“.

  Viac
 • Kúp si vyradenú knihu

  02.08.18

  V uplynulých mesiacoch sa v Obecnej knižnici urobila revízia fondu, v rámci ktorej sa vyradilo 1554 knižných titulov. Ide najmä o tematicky zastaralé a opotrebované knihy, prípadne multiplikáty (rovnomenné knihy vo viacerých vydaniach). Pod dohľadom metodičky z Oravskej knižnice A. Habovštiaka a odsúhlasení členov majetkovej komisie, sme z fondu vyradili (aj) tieto tituly (link na tabuľku / dokument). Prv, než by skončili v zbernom dvore, sme sa rozhodli ponúknuť ich na predaj za symbolické ceny (od 0,50 do 1,00€) Zákamenčanom, prípadne obyvateľom okolitých obcí, ktorí takýmto spôsobom budú môcť podporiť obnovu fondu a ďalší rozvoj knižnice. Vyzbierané peniaze sa totiž použijú na nákup nových titulov, obalov, ktoré chránia knihy pred poškodením a pod. Zopár z vyradených kníh sa už predalo počas júnovej Haraburzy, ďalšie stále čakajú na svojich nových majiteľov. Knihy si budete môcť zakúpiť počas augusta priamo v knižnici v čase jej otváracích hodín (Po – Pia 12:00 hod. – 15:00 hod.). Pre bližšie informácie kontaktujte knihovníčku telefonicky na 0915 675 375 alebo e-mailom na kniznicazakamenne@gmail.com.

  Viac
 • LETVORY

  04.07.18

  LETVORY – letné tvorivé stredy v knižnici 11.7. Tkanie na kartóne, 10:00 – 12:00 hod. Zoznámte sa s tkáčskym remeslom a utkajte si vlastný výrobok – náramok, mini koberček, záložku alebo kapsičku. Veková kategória: 6 – 10 rokov Kapacita workshopu je, vzhľadom na veľkosť knižnice, obmedzená na 10 deti. Čo na srdci, to na výšivke, 15:00 – 17:00 hod. Vyši si vlastné nápady a myšlienky! Veková kategória: 10+ Kapacita workshopu: 10 deti / tínedžerov 25.7. Výtvarný ateliér, 10:00 – 12:00 hod. Vo výtvarnom ateliéri budú najmenší experimentovať s netradičnými výtvarnými technikami. Vyskúšajú si tvorbu sladkých alebo slaných obrázkov, maľovanie guličkami, vatovými tyčinkami, či špagátmi. Asistencia rodičov je vítaná! Veková kategória: 4 – 6 rokov Kapacita workshopu: 10 deti Asistencia rodičov vítaná!

  Viac
 • Haraburza

  03.07.18

  Aká bola Haraburza? Starý kultúrny dom v Zákamennom sa poslednú júnovú sobotu premenil na malé trhovisko. V jeho priestoroch sa totiž konala Haraburza – burza starších, no stále pekných vecí. Podujatie pripravilo občianske združenie KAPCE v spolupráci s obcou Zákamenné. Haraburza odštartovala o 9:00 hod. ráno. Na návštevníkov čakalo takmer 20 predajcov zo Zákamenného i okolitých dedín, ktorí za symbolické ceny ponúkali oblečenie, knihy, detské hračky a hry, keramiku, ručne vyrábanú kozmetiku, rôzne dekoratívne i úžitkové predmety. Spestrením burzového predaja boli workshopy šitia a výroby papierových dekorácií, ktorých sa návštevníci mohli zúčastniť a niečo pekné si, s asistenciou skúseného lektora, vytvoriť. Obec sa do podujatia zapojila prostredníctvom veľkej knižnej burzy. Takmer 400 vyradených titulov zo zákamenskej knižnice čakalo na svojich nových majiteľov. „Na Haraburze sa predalo 81 kníh a vyzbieralo 185,20 Eur. Táto suma bude použitá na nákup nových publikácií, čím sa opäť čiastočne vynoví a zatraktívni knižničný fond,“ uviedla knihovníčka Martina. „Hlavným cieľom burzy bolo ukázať Oravcom, že staršie veci sa dajú recyklovať aj takýmto burzovým spôsobom. Čiže to, čo už sám nepoužívam, posuniem, za symbolickú cenu, niekomu inému. Tým pádom človek ušetrí nielen svoju peňaženku, ale aj Matičku Zem,“ uviedla Jana, jedna z organizátoriek Haraburzy. Hoci išlo o prvé podujatie svojho druhu v Zákamennom a širšom okolí, zdá sa, že Haraburza si už našla svojich fanúšikov. Tí sa už teraz môžu tešiť na jej jesennú variantu. M. Padušňáková Foto: Peter Laššák, Jana Jeina Rusnáková

  Viac
 • Okresná hasičská súťaž v Zákamennom

  03.07.18

  V nedeľu 24. júna sa v športovom areáli v Zákamennom konala okresná hasičská súťaž. Ihrisko v Oraviciach už od skorého rána zapĺňali hasiči so svojou technikou. Súťaže sa zúčastnilo 38 družstiev, z toho 27 družstiev mužov, 7 družstiev žien a 4 družstvá mužov nad 35 rokov. Celodenné súťaženie neprerušil ani dážď. Výborná atmosféra sa niesla celým podujatím. Súťažiaci zvládli všetky disciplíny. Umiestnenie: Kategória ŽENY 1. Zubrohlava 2. Rabčice 3. Breza Kategória MUŽI 1. Babín 2. Lokca 3. Breza Kategória MUŽI NAD 35 ROKOV 1. Zubrohlava 2. Sihelné 3. Babín Foto: Anton Mundier Viac fotografii TU

  Viac
 • Medaila napriek zraneniu

  16.06.18

  V Dolnom Kubíne sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí odohral turnaj, na ktorom zahviezdili najmä naše hráčky, ale medailu si vybojoval aj jeden chlapec. V sobotu, 2. júna, sa v telocvični ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne stretlo 55 detí, aby spoločne oslávili svoj medzinárodný deň. Na kurtoch, v dvojhrových zápasoch na dva vyhraté sedy do 15 víťazného a konečného bodu. Zákamenné na turnaji reprezentovalo 9 detí a presná tretina priniesla aj medaily. Najprv v kategórii 5.-6. dievčat zahviezdila Laura Holubčíková. Tá predviedla suverénny výkon, čo jej, ako inak, vynieslo zlatú medailu. V rovnakej kategórií zabojovala aj Vanesa Večerková. Síce sa jej nedarilo až tak ako Laure, ale bojovná hra jej vyniesla vstupenku debnu. Konkrétne na bronzový schodík. Posledným naším medailistom bol Andrej Hrčkuľák, registrovaný do kategórie 5. – 6. ročník. V úvode turnaja mal Andrej smolu, zranil členok. Napriek tomu sa však rozhodol v turnaji pokračovať. Dotiahol to až na súboj o druhé miesto. Zápas to bol napínavý, rozhodovalo sa až v treťom sete. Súperi si nič nedarovali, jednostaj sa na seba doťahovali, no napokon si jeho súper, Sucháň, vytvoril náskok a po výhre 15:12 poslal Andrej na tretie miesto. Ale nevadí, bronzová medaila je taktiež pekný úspech. M.Vonšák

  Viac
 • Zákamenské levy

  07.06.18

  Len minulú sobotu (26.5.) sa v Trenčíne odohral 26. ročník Majstrovstiev Slovenska veteránov. Zákamenné reprezentovali Magdaléna Hrčkuľáková a Juraj Klačanský. Spolu si odtiaľ priniesli štyri medaily. Kým vlani sme mali na majstrovstvách len jedného zástupcu, zlatého Jura Klačanského, do ročníka 2018 sa k nemu pridala aj Magdaléna Hrčkuľáková. Síce sa nám nepodaril obhájiť titul majstra Slovenska, no medailí sme získali vskutku dosť. Špeciálne sa darilo práve našej ženskej reprezentantke, ktorá si zavesila na krk kov z každej disciplíny, ktorej sa zúčastnila, ergo mix 35+, štvorhra 35+ aj dvojhra 35+. Juraj Klačanský obhajoval titul zo štvorhry, kde síce medailu získal, ale zlatá to tentokrát nebola. Medaily pre Magdu Hrčkuľákovú Hrčkuľáková najprv na kurte zapásila o kov s ďalšou štvoricou žien vo dvojhrách. Do pavúka postúpila z kvalifikačného kola, kde porazila Jarmilu Uhrinovú (Victory Trebišov), priamo do semifinále. V ňom sa ale stretla s celkovou víťazkou Tekeľovou, čo dáva tušiť, že na ňu Magda nestačila. Tak sa jej nakoniec ušla bronzová medaila. Rovnako dopadla aj v ženskej štvorhre. Spolu s Andrejkovou z (CEVA Trenčín) skončili v semifinále, kde nedokázali prekonať dvojicu Malinkovičová, Šlapková. V zmiešanej štvorhre hrala spoločne s hráčom Koliba Bratislava, Martinom Blaškom. Nepatrili medzi nasadených, takže museli najprv prejsť kvalifikáciou. V nej stáli proti páru z Liptovského Mikuláša, Lapák, Glončáková. Tí veľkú rezistenciu neukázali, získali osem a desať bodov. Naša dvojica sa teda mohla tešiť z postupu do štvrťfinále. Vicáň, Fülöpová, nasadený dolnokubínsky pár, začal lepšie. V prvom vyrovnanom sete mal lepšiu koncovku a set uzavrel po našich 19 bodoch. Nádej na medailu po druhom sete ostala, vyhrali 21:13. Rozhodnúť sa muselo v treťom sete a tu nezaváhali a zvíťazili 21:14. Medaila tak bola istá, ale prečo sa uspokojiť s bronzom? V semifinále sa im podarilo dostať cez Kútneho s Andrejkovou po dvoch setoch 21:15, 21:19. Titul majstrov Slovenska bol na dosah. Ale aj ilavsko-martinská dvojica Tekeľ s Tekeľovou po ňom túžili a už od štvrťfinále bolo jasné, že si šancu nenechajú ujsť. A nenechali. Nad Blaškom a Hrčkuľákom zvíťazili vo dvoch setoch, kde im pustili 13 a 16 bodov. Nič to preto, byť druhou najlepšou mixovou dvojicou na Slovensku má tiež niečo do seba.  A čo Juraj Klačanský? V úvode sme už čosi naznačili, tak si to podrobne aj rozoberme. Zakladateľ nášho klubu sa zúčastnil najprv dvojhier 50+. Z kvalifikácie sa mu postúpiť nepodarilo. V prvom sete mu Dunčko z CEVA Trenčín pustil len 6 bodov. V druhom sa Juraj vzchopil a vyhral 21:19, čo znamenalo, že musel rozhodnúť tretí set. Ten skončil v prospech súpera, ale že to bolo tesné: Klačanský prehral 22:20. V poradí skončil v závere tabuľky na 16.-19. mieste. V mixoch 40+ mu kurtovú partnerku robila Fekečová (UNIZA Žilina). Turnajový priebeh bol obdobný ako pri dvojhre, skončili už v kvalifikačnom kole. Opäť na tri sety a opäť tesne. Nitrančania Neuman, Tarasseková ich zdolali 21:18, 17:21 a 21:16. Klačanský tak s Fekečovou skončili na piatom až ôsmom mieste. Ostáva nám už avizovaná mužská štvorhra 35+. Juraj tento rok nehral tak ako vlani so synovcom Lukášom, ale s hráčom Koliba Bratislava, Blaškom. Áno, tým istým mužom, ktorý hral aj s Magdalénou Hrčkuľákovou. Párov sa zúčastnilo pomenej, šesť. Čiže stačilo raz vyhrať a minimálne bronz bol istý. To sa podarilo. Dvojica Jeňo Roman, Jeňo Martin (BKT Trebišov) ich po získaní 13 a 17 bodov pustila ďalej. Tu už Klačanský s Blaškom narazili na Košičanov Bácskaia s Petrovským a… … nestačili na nich. V prvom sete schádzali z kurtu po 14 bodoch. Ten druhý už bol vyrovnanejší, ale trochu toho športového „šťastíčka“ sa obrátilo na súpera. Vyhral tesne, 21:19. Klačanský, Blaško teda skončili na peknej, bronzovej priečke. Presné výsledky, listinu zúčastnených a umiestnenie jednotlivých hráčov si môžete pozrieť v tomto súbore.

  Viac
 • Májová kvapka krvi 2018

  23.05.18

  V pondelok 21. mája sa konala Májová kvapka krvi. Zúčastnilo sa jej 66 darcov z toho bolo naplnených 60 krvných vakov. Počet prvodarcov 6. Drahocennú tekutinu darovalo 31 žien a 29 mužov.  Darcovia mali možnosť darovať krv aj pre našu zákamenčanku pani Revajovú. Túto možnosť využilo veľmi veľa darcov. Rozdelenie darcov podľa krvných skupín  O+  22  O -  5  A +  17  A -  0  B +  9  B -  3  AB +  4  AB -  0  Spolu  60  

  Viac
 • Deň matiek 2018

  23.05.18

  Druhá májová nedeľa patrila krásnemu sviatku - Dňu matiek. V Polyfunkčnom dome kultúry sa konalo krásne vystúpenie pre mamičky. Celý program scénicky a režijne pripravila pani učiteľka Klačanská. Krásne predstavenie na motív rozprávky o medovníkovom domečeku zanechalo veľmi silný dojem.   

  Viac