Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Aktuality


 • Štatistický prehľad obyvateľstva v obci Zákamenné za rok 2017

  15.01.18

  Štatistický prehľad obyvateľstva  v obci Zákamenné  za rok 2017

  Viac
 • Vianočná slávnosť 2017

  23.12.17

  VIANOČNÁ SLÁVNOSŤ a 30. VÝROČIE MŠ ZÁKAMENNÉ - ORAVICE Dňa 3.12.2017 sme si pripomenuli 30. výročie Materskej školy v Oraviciach, ktoré bolo spojené s vianočnou slávnosťou všetkých škôlkárov v kultúrnom dome. Nemôžeme byť tým, čím sme, ak nepoznáme tradície, minulosť našich mám a starých mám. A kde tie tradície najviac cítiť, ak nie práve na Vianoce. Tu sa priam žiadajú. A tak sme sa s našimi najmenšími preniesli do dávnej minulosti a pripomenuli si zvyky a tradície spojené nielen so Štedrým dňom, ale aj so sviatkom svätého Mikuláša, svätej Barbory, svätej Lucie, svätého Ondreja. Viac info a foto TU na stránke MŠ

  Viac
 • Srdce seniora 2017

  19.12.17

  Srdce na dlani 2017 -  Tí, ktorí si takéto ocenenie zaslúžia sú medzi nami, žijú v našom okolí, konajú dobro a robia to dobrovoľne. Slávnostné odovzdávanie ocenení pre dobrovoľníkov Srdce na dlani 2017 Žilinského kraja sa uskutočnilo v Hoteli Polom**** v Žiline. Žilinské dobrovoľnícke centrum pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov aj tento rok pripravilo oceňovanie dobrovoľníkov žilinského kraja – Srdce na dlani 2017. Aspoň takto symbolicky chcú odmeniť prácu a službu dobrovoľníkov, ktorí nezištne vynakladajú svoje úsilie na pomoc tam, kde je to potrebné. Veľa ľudí si ani neuvedomuje, ako je dobrovoľnícka práca potrebná. V dnešnej dobe, keď sa všetko meria len peniazmi a výkonom práce, je akákoľvek nezištná pomoc veľmi dôležitá, ba až neoceniteľná. Na toto oceňovanie bola pozvaná aj Viktória Sekerášová – ktorá bola nominovaná v kategórii Srdce seniora - ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku od 50 rokov, zo Žilinského kraja, za výnimočnú a prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú, resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu. Ocenenie pre človeka, ktorý je stále ochotný byť pozitívnym príkladom pre ostatných a odovzdávať im svoje životné skúsenosti..

  Viac
 • Mikuláš 2017

  10.12.17

  Krásna tradícia obdarovávania našich najmenších sa teší veľkej popularite. Aj tento rok prešiel celou našou obcou Mikuláš so svojim sprievodom rozžiarené očká detí ale aj dospelých znásobujú celú predvianočnú atmosféru . Modlitba k sv. Mikulášovi Dobrý svätý Mikuláš, ktorý prinášaš radosť deťom, daruj môjmu srdcu detského ducha a nauč ma rozdávať šťastie okolo sebe. Ty, ktorého sviatok nás pripravuje na Vianoce, priprav moju vieru na prijatie tajomstva narodenia Krista . Svätý Mikuláš, patrón detí svätý a štedrý biskup, daj, nech nás tvoj príklad inšpiruje k štedrosti a veľkorysosti. Pomôž nám, aby sme zostali radostní a dôverčiví a každý deň slávili ako Vianoce. Svätý Mikuláš, bol si láskavý a veľkorysý muž, zvlášť priateľ detí. Daj aby sme dokázali byť vďační ľudom, ktorí nás majú radi. Dopraj nám, nech vieme ich láskavosť oplatiť lásku a bez váhania. Svätý Mikuláš, patrón detí a biskupov z Východu, vyzývame Ťa, príď medzi nás a požehnaj nám. Chráň nás pred neúprimnosťou, zlobou a neláskou. Zbav nás úzkosti a bezradnosti, a dopraj nám, aby sme sa mohli radovať z blížiaceho sa príchodu Krista.

  Viac
 • „Kalvária miesto pokoja a oddychu“ - dotácia od Žilinského samosprávneho kraja

  10.11.17

  Kalvária v obci Zákamenné je miestom, kde naši občania, ale aj občania z celého regiónu prichádzajú hľadať pokoj, načerpať nové sily v modlitbe, stráviť čas v tichu. Návštevu pútnického miesta spoja s prechádzkou v prírode a často aj s prechádzkou k novej atrakcii obce, k vyhliadkovej veži. Vrch Kalvária je mierny kopec, návštevníci privítajú možnosť posedieť si na lavičkách, oddýchnuť si v tichu prírody. V rámci projektu „Kalvária miesto pokoja a oddychu“ sme na Kalvárii osadili lavičky, ktoré budú slúžiť pre návštevníkov na oddych a príjemné posedenie. Môžu si na nich posedieť pútnici pri každoročnej odpustovej slávnosti, organizujú sa tu krížové cesty ružencové modlitby, rodiny z našej obce sa chodievajú prechádzať na Kalváriu – lavičky budú slúžiť a budú prístupné všetkým bez rozdielu. „Lavičky na Kalvárii boli zakúpené z dotácie zo Žilinského samosprávneho kraja.“

  Viac
 • Posedenie s dôchodcami

  09.11.17

  V októbri sa uskutočnilo posedenie so seniormi nad 70 rokov a členmi Jednoty dôchodcov. Na toto podujatie dostalo pozvánku viac ako 300 našich seniorov. Pre všetkých bol okrem občerstvenia a malého darčeka prichystaný aj pekný kultúrny program v ktorom sa predstavili členovia Jednoty dôchodcov, FS Kamenčan a ĽH Kamenčan. Tento rok členovia Jednoty dôchodcov nominovali na ocenenie Dôchodca roka 2017 dva manželské páry, ktoré sa radia medzi najstaršie páry v obci a zároveň obidve dámy sú bývalými učiteľkami, ktoré učili čítať a písať veľké množstvo zákamenských detí. Ďakovný list za dlhoročnú obetavú prácu v obci Zákamenné si prevzali: Melánia a Milan Matejčíkoví a Edita a Milan Vrábľoví.

  Viac
 • Odovzdávanie hasičského auta

  08.11.17

  V októbri 2017 dostali do užívania naši dobrovoľní hasiči kompletne zrepasované hasičské auto Tatra 815. Našim dobrovoľným hasičom ho slávnostne odovzdal minister vnútra Róbert Kaliňák. 

  Viac
 • Voľby do orgánov VUC

  06.11.17

  Výsledky  volieb do orgánov  Žilinského samosprávneho kraja konané 04.11.2017 v obci Zákamenné

  Viac
 • Sklenená cesta - Na szklanym szlaku

  20.10.17

    Obec Ujsoly spoločne s obcou Zákamenné realizovali  cezhraničný projekt "Na szklanym szlaku" - " Sklenená cesta"  spolufinancovaný programom cezhraničnej spolupráce "Interreg V-A".  Cieľom projektu bolo vytvoriť turistický chodník po stopách habsburského panstva v obci Ujsoły. V rámci projektu bola vytýčená  8 km trasa z Ujsol do Zlatnej na ktorej môžeme vidieť lesnícku chatu,  kaplnku, prameň sírnej vody a pozostatkov sklární. Organizovalo sa tiež školenie pre sprievodcov pred cykloturistickým prejazdom do Zákamenného. Gmina Ujsoły wraz z Gminą Zakamenne zrealizowała projekt transgraniczny "Na szklanym szlaku" współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A' Celem projektu było utworzenie szlaku turystycznego biegnącego po śladach majątku Habsburgów na terenie gminy Ujsoły. W ramach projektu wyznaczono 8 km szlak biegnący z Ujsół do Złatnej obejmujący kolejne elementy : leśniczówki, kaplicę, źródło wody siarkowej , pozostałości huty szkła. Zorganizowano też szkolenie dla przewodników terenowych oraz rajd rowerowy do Zakamennego. Viac informácií si môžete pozrieť TU

  Viac
 • Turistický prechod - Na trase kultúr pohraničia

  31.08.17

  Poslednú augustovú nedeľu sa uskutočnila aktivita Turistický prechod - v rámci mikroprojektu "Na trase kultúr pohraničia." Štart účastníkov bol už tradične od farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom. Postupne sa po trase pripájali účastníci prechodu z celej obce. Trasa má dĺžku 14 km. Okrem vyhliadkovej veže boli v rámci mikroprojektu osadené stĺpiky označujúce vrcholy turistickej trasy: Kalvária, Maršálkov grúň, Vlkov vrch, Krížne  cesty - Kaňovky, Delená voda, Ušust. Táto trasa je mimoriadne obľúbená na letnú ale aj zimnú turistiku. Z pastierskej osady v Soblówke z poľskej strany bola taktiež značená turistická trasa na vrch Ušust. O 13,00 hodine sa na vrchu Ušust konala spoločná poľsko-slovenská sv. omša. Po nej nasledovalo spoločné posedenie pri dobrom guláši. Viac obrázkov si môžete pozrieť TU

  Viac
 • Uvítanie detí do života

  30.08.17

  Po dlhých rokoch sa obnovila tradícia uvítania do života nových občanov obce Zákamenné. Dňa 23. júla 2017 sa vo veľkej zasadačke obecného úradu konalo slávnostné uvítanie detí do života. Za prvý polrok 2017 sa narodilo 31 detí. Pekný program pripravili deti z Materskej školy Zákamenné.   Viac fotografií si môžete pozrieť TU

  Viac
 • Krásny vek 95 rokov

  30.08.17

  V kruhu svojich blízkych sa krásneho veku - 95 rokov dožila pani Margita Kuchťáková. Aj napriek vysokému veku je pani Margita čiperná starká s úsmevom na perách a s iskrou v oku. 

  Viac
 • Florbalová sezóna 2016/2017

  30.08.17

  V roku 2016 sa florbalový klub FBK Zákamenné zaregistroval pod Slovenský florbalový zväz. Do regionálnej súťaže Stred sme prihlásili 2 tímy. Dievčatá reprezentovali našu obec a školu v kategórii dorastenky. Počas sezóny odohrali 8 zápasov a v tabuľke obsadili celkové 3. miesto. Získanie bronzu im zabezpečilo postup na MSR do Nemšovej, kde obsadili konečné 6. miesto. Dievčatá sa tiež zúčastnili na turnaji v Košiciach, kde v konkurencii piatich tímov obsadili 1. miesto. Turnajom prešli hladko bez jedinej prehry. Vo svojej kategórii U 15 nenašli premožiteľky a turnaj vyhrali so skóre 31:2. V nasledujúcej sezóne nás budú dievčatá reprezentovať v kategóriách dorastenky a juniorky. Tím opustili 2 hráčky, ale dve nové pribudli a získali sme novú brankárku. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu a za všetku námahu a voľný čas, ktoré venujú florbalu. Veríme, že vás to bude držať čo najdlhšie a zažijeme spolu ešte veľa florbalových zážitkov a úspechov. Chalani nás reprezentovali v kategórii starší žiaci. Počas sezóny odohrali spolu 14 zápasov a v tabuľke obsadili pekné 6. miesto z dvanástich prihlásených tímov. Chalani sa medzi skúsenými a silnými súpermi nestratili a zo zápasu na zápas sa zlepšovali. Play off im ušlo len o 2 body. Obrovský úspech dosiahli v kategórii U 15 na Slovenskom pohári v Topoľčanoch. Po výhre základnej skupiny sa im podarilo prebojovať až do finále. Finále smolne prehrali po samostatných nájazdoch a obsadili neuveriteľné 2. miesto. Je to doteraz náš najvyšší celoslovenský florbalový úspech. V najbližšej sezóne budeme mať u chlapcov a mužov silnejšie zastúpenie. Mali by sme súťažiť v štyroch kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci a muži. V súčasnosti je florbal v našej obci jedným z najpopulárnejších športov. Máme viac ako 150 domácich členov a 14 členov zo susedných obcí. Trénujeme všetky kategórie od prípravky až po dorast. Nasledujúcu sezónu by sme mali prihlásiť aj mužskú kategóriu. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí mám počas sezóny akýmkoľvek spôsobom pomohli a veríme, že budeme v spolupráci pokračovať aj naďalej. Na záver chceme zdôrazniť, že bez ochoty, vytrvalosti a vôle hráčov, hráčok, rodičov, trénerov, všetkých ostatných a samozrejme Božieho požehnania, by florbal v Zákamennom len ťažko dosiahol súčasnú úroveň. Veríme, že nepoľavíme a zákamenský florbal čaká ešte dlhá a úspešná budúcnosť.                                                                                                                                                   P. Klimčík

  Viac
 • Na trase kultúr pohraničia - Dni obce Zákamenné

  29.08.17

  „Na trase kultúr pohraničia“ V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ získala obec Zákamenné a poľská partnerská obec Ujsoly finančný príspevok na realizáciu mikroprojektu s názvom „Na trase kultúr pohraničia“. Mikroprojekt podporil aj Žilinský samosprávny kraj. Na obidvoch stranách hraníc sa mohli vybudovať zaujímavé stavby, ktoré posilnia turistický ruch, zaslúžia sa o rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia. V rámci mikroprojektu „Na trase kultúr pohraničia“, s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Žilinského samosprávneho kraja bola v obci Zákamenné vybudovaná vyhliadková veža. Nová turistická atrakcia je situovaná na Špikovom vrchu v obci Zákamenné. Nad úrovňou okolitého terénu sa v nadmorskej výške 835 metrov týči vyhliadková veža, ktorá je prístupná širokej verejnosti. Drevená vyhliadková veža má štyri podlažia a je z nej nádherný výhľad na okolitú scenériu prírody. V rámci mikroprojektu sa uskutočnilo podujatie Dni obce, pri ktorom sa slávnostne otvorila vyhliadková veža, aby mohla slúžiť ako turistická atrakcia miestnym obyvateľom ale aj domácim či zahraničným návštevníkom. Podujatie Dni obce pokračovalo bohatým kultúrnym programom až do neskorých nočných hodín. Tento rok sa v programe predstavili slávni MUFUZAci. Program sa začal slávnostným otvorením vyhliadkovej veže na Špikovom vrchu, pokračoval sv. omšou. Po nej nasledovalo vystúpenie domácich telies – Jednoty dôchodcov, FS Kamenčan a ĽH Kamenčan. Nádejní futbalisti si zatrénovali pod dohľadom futbalových legiend, ženy mali možnosť si zacvičiť spoločne s olympioničkami. Detského diváka zaujali kohútiky KIKI a RIKI. Úplne nový rozmer dostal futbalový zápas Starší páni Zákamenné verzus mužstvo MUFUZA, ktorý moderoval známy moderátor Stano Galis. Country melódie zaspieval Allan Mikušek. Na svoje si prišli milovníci folkóru, ktorí sa mohli pokochať spevom Vlasty Mudríkovej. Osobnosti z televíznej obrazovky sypali vtipy ako z rukávu – Ftipák. Svetové melódie zaspievali Karol Čálik, P. Makranský, R. Halák, J. Babjak. Večer patril Rockovým klasikom. Zákamenčanov udivili perfektné žonglérske kúsky s loptou v podaní futbalových žonglérov – Hands Up Crew. Úspech zožal aj koncert Reper Suvereno a Samo Tomeček. Záver koncertov patril Tomášovi Bezdedovi a Oldies party MUFUZA. Na oboch stranách hranice bude realizované turistické značenie trasy na vrch Úšust. Z poľskej strany bude viesť 7 km turistický chodník od pastierskej osady v Soblówke až na vrch Úšust. Zo slovenskej strany povedie 14 km turistický chodník priamo z centra obce vyznačenou trasou až na vrch Úšust. V rámci mikroprojektu budú osadené stĺpiky označujúce nasledovné vrcholy turistickej trasy: Kalvária, Maršálkov grúň, Vlkov vrch, Krížne cesty – Kaňovky, Delená voda, Ušust. Táto trasa je mimoriadne obľúbená na letnú ale aj zimnú turistiku. Posledná augustová nedeľa bude patriť turistickému prechodu na vrch Úšust, kde bude spoločná poľsko slovenská sv. omša. Viac fotografií si môžete pozrieť TU

  Viac
 • Dni obce Zákamenné

  29.08.17

  Zákamenné už po dvanásty krát zorganizovala podujatie Dni obce Zákamenné, ktoré majú u širokej verejnosti veľkú obľubu. Oslavy Dni obce Zákamenné prebiehali v dňoch 15. – 16. júla 2017 v športovom areáli v Zákamennom. Program bol divácky veľmi bohatý, každý si mohol nájsť niečo zaujímavé pre seba. Veľké množstvo účinkujúcich , atraktívne vystúpenia domácich ale aj známych slovenských osobností pritiahli do Zákamenného veľkú divácku kulisu. Veľmi sledované boli aj športové aktivity a súťaže. Rôzne atrakcie pre deti ale aj dospelých návštevníkov dotvárali celkový kolorit podujatia. Pri tomto obrovskom podujatí, ktorého sa zúčastnilo viac ako 7000 návštevníkov pomáhali organizačné veci zabezpečovať dobrovoľníci z našej obce, všetky miestne spolky, podnikatelia, ale aj jednotlivci. V tieto dni sa celá obec akoby viac spojí, aby spoločne prežívala toto podujatie v pokoji a radosti. V dňoch 15. – 16. Júla 2017 sa uskutočnili už tradičné Dni obce Zákamenné. Slávnosť, ktorou si pripomíname už 402. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci má už 12 ročnú tradíciu. Je to priestor na spoločné stretnutie všetkých občanov obce, rodákov, ale aj širokej verejnosti nášho regiónu. Každý rok pri tejto príležitosti navštívia našu obec aj predstavitelia a občania družobných obcí Ujsoly a Suszec z Poľska a z českej obce Staříč. Účasť na tomto podujatí je veľmi vysoká. Projekt Dni obce Zákamenné finančne podporil Žilinský samosprávny kraj sumou 1 400,00 € , ktoré boli použité na oživenie celého programu počas Dni obce Zákamenné. Prvý deň podujatia Dni obce Zákamenné začíname sv. omšou za všetkých rodákov, ktorá sa konala v športovom areáli v časti Oravice v Zákamennom. Po sv. omši nasledoval príhovor starostu obce. Slávnostný program otvárali členovia Jednoty dôchodcov Zákamenné so svojim pásmom ľudových goralských piesní a country tance v podaní našich dôchodkýň. Program pokračoval výborným vystúpením Folklórneho súboru Kamenčan. Detskí a mládežnícki účinkujúci sa nám predstavili v ľudovom pásme „Na malinách“. Prvú časť programu uzatváralo pásmo goralských a slovenských ľudových piesní v podaní Ľudovej Hudby Kamenčan. Zároveň na ihrisku prebiehali ukážky tréningu pre malých futbalistov pod názvom: Futbalová akadémia s legendami. Mladým zákamenským futbalistom urobili ukážky tréningových zostáv známe slovenské futbalové legendy ako Vladimír Kinder, Štefan Maixner, Tomáš Medveď, Dušan Borbély. Pre ženy a dievčatá boli pripravené slovenské olympioničky Martina Halinárová – Jašicová a Oľga Beständigová, ktoré ženskému publiku predviedli „Cvičenie s olympioničkami“. Malí detskí diváci sa aktívne zapájali do divadielka s pesničkami a súťažami „Kiki a Riki“, ktoré si pre deti prichystali „Mirec“ Babjak a Peter Makranský. Obrovský úspech zožal futbalový zápas Starší páni Zákamenné verzus MUFUZA, s moderátorom Stanom Galisom. Vynikajúcu zábavu a skvelú atmosféru vytvorili netradičným zápasom v ktorom si do lopty schuti zakopali známe slovenské osobnosti. Po futbalovom zápase nasledovali country piesne v podaní Allana Mikušeka. V ľudovom pásme „Krásy folklóru“ sa diváckemu publiku predstavila heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková. Skvelé vtipy odzneli z úst Ivana Vojteka, Rasťa Piška, Iva Gogála, Martina Mňahončáka, Paľa Topoľského, Rasťa Sokola. „Ftipák“ – vtipnejší vyhráva bolo pásme, ktoré zapojilo do diania aj divákov a tiež porotu z radov divákov. Súťaž o najlepšieho tanečníka vyvolal salvy smiechu v radoch divákov. Najlepší tanečník si odniesol tričko MUFUZY. Známe svetové melódie a evergreeny zneli z úst Jána Babjaka, Roba Halaka, Petra Makranského a Karola Čálika. Večer nasledovali „Rockovi klasici“ spevák Marián Greksa, gitarista Henry Tóth a za bicie sa posadil strýco Ayala. Divákov zaujali futbaloví žongléri skupina Hands Up Crew, ktorí svojimi kúskami s loptami zaujali publikum. Reper Suveréno a Samuel Tomeček odohrali skvelý koncert, po nich nasledoval koncert Tomáša Bezdedu a kapely Unplugged. Záver sobotnej noci patril Oldies párty Mufuza s DJ Mailingom. Druhý deň osláv Dni obce Zákamenné sa niesol v športovom duchu. Diváci si mohli pozrieť skvelé zápasy futbalistov, volejbalistov a basketbalistov. Veľmi obľúbené podujatie na Dni obce je Zákamenská penalta, kde hlavnou výhrou je horský bicykel. Tento rok boli Dni obce nesmierne bohaté na kultúrny zážitok, pretože diváci mohli vidieť veľké množstvo účinkujúcich hostí, či už na javisku alebo na futbalovom zápase s Mufuzou. Dni obce Zákamenné musia zaujať široké publikum, dávame dôraz nato, aby bol program bohatý a zaujímavý pre všetky vekové kategórie. Občanom celého regiónu poskytujeme priestor na spoločné stretnutie, vychutnanie si kultúrneho a športového podujatia. Pri tejto príležitosti sa propagujú zaujímavosti ktoré sa nachádzajú v našej obci a regióne. Snažíme sa, aby sa návštevníci s radosťou vracali do Zákamenného. Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

  Viac