Úradná tabuľa obce

17.09.2021 Kolaudačné rozhodnutie

Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu-etapa 2 ...

03.09.2021 Verejná vyhláška

Verejná vyhláška- Stavebné povolenie ...

26.08.2021 Oznámenie o pokračovaní územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Oznámenie o pokračovaní územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Čerpacia stanica pohonný ...

23.08.2021 Stavebné povolenie

Stavebné povolenie- stavba 12904-Zákamenné-Priemyselný park-Zahustenie TS ...

19.08.2021 Verejná vyhláška - územné konanie Teluch

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania  o umiestnení stavby - Skl ...

16.08.2021 Jednoduché pozemkové úpravy Zákamenné, lokalita: Florkova jama - verejná vyhláška

Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Zákamenné v časti Mrzáčka, lokoli ...

13.08.2021 Územný plán obce KRUŠETNICA - návrh

Oznámenie o začiatku prerokovávania územného plánu obce Krušetnica ...

12.08.2021 Verejná vyhláška - Podhorské lúky Hornej Oravy

Verejná vyhláška - Podhorské lúky Hornej Oravy Mapy - Podhorské lúky Hornej Oravy E parcely - P ...

11.08.2021 Všeobecné záväzné nariadenie obce Zákamenné

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zákamenné-O určení výšky príspevku v mate ...

11.08.2021 Všeobecné záväzné nariadenie obce Zákamenné

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zákamenné-O vymedzení okruhu osôb oprávnený ...

11.08.2021 Všeobecné záväzné nariadenie obce Zákamenné

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zákamenné-O určení spádovej materskej školy zria ...

11.08.2021 Všeobecné záväzné nariadenie obce Zákamenné

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zákamenné-O zrušení všeobecne záväzn ...

11.08.2021 Všeobecné záväzné nariadenie obce Zákamenné

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zákamenné- O zrušení všeobecne záväz ...

11.08.2021 Všeobecné záväzné nariadenie obce Zákamenné

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zákamenné- O pravidlách času predaja v obchode a času prev&aac ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet