Tlačivá OU

Stavebné tlačivá

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť - zmena stavby pred dokončením

Žiadosť - kolaudácia stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o súhlas k vyňatiu

Žiadosť o súhlas k výstavbe

Ohlásenie drobnej stavby

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

 

Ostatné tlačivá

Žiadosť o výrub

Splnomocnenie

Splnomocnenie k autám

Čestné prehlásenie

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet