Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:


Ferdinand   BELICAJ

Mobil: 0905 697 678

E-mail: fbelicaj@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

Marek  BEŇUŠ

Mobil: 0908 961 310

E-mail: h.kamencan@azet.sk


Karol  FEDOR 

Mobil: 0905 162 860

E-mail: karolfedor@gmail.com


Ing. Michal  FERENČÍK, PhD. 

Mobil: 0908 022 708

E-mail: ferencik@tuzvo.sk


 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef  FLOREK 

Mobil: 0918 403 305

E-mail: ing.jozef.florek@gmail.com


Pavol  HRČKUĽÁK

Mobil: 0908 883 210

E-mail: pali.hrcka@centrum.sk


PhDr. Andrej  JANOŤÁK

Mobil: 0948 286 453

E-mail: janotak.andrej@centrum.sk

 

 

 

 

 

 

 

 


Milan GROFČÍK

Mobil: 0902 711 912

E-mail:grofcik.m@gmail.com


Ing. Eduard  KAKUS 

Mobil: 0908 493 636

E-mail:

archi.kakuseduard@gmail.com

 


Ing. Peter KLIMČÍK

Mobil: 0903 620 993

E-mail: peter.klimcik@centrum.sk

 

Miroslav Koleň

Mobil:0907 656 753

E-mail:kolenmiroslav@gmail.com

 

Komisie OZ Obce Zákamenné:

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet