Kontakty

Zamestnanci obecného úradu:

Meno

Funkcia

Telefón

Ing. František Gonšor

Prednosta obecného úradu

043/5505613

0905 228 701

Jana Večerková

Sekretariát, pokladňa

043/5592300

Katarína Sivčáková

Matrika, evidencia obyvateľstva

043/5505622

Ing. Marta Florková

Ekonómka, účtovníčka

043/5505625

Mgr. Blažena Durčáková

Správca dane, mzdy

043/5505628

Ing. Dušan Janoťák

Hlavný kontrolór

043/5505626

Mgr. Veronika Polťáková

 sociálne veci, pozemky

043/5505627

Zuzana Bartošová

Kultúrný referent 

043/5505627

Miroslava Bernaťáková

Miestne dane - PDO, voda

043/5505626

Jana Laššáková

Administratívna pracovníčka - učtovníčka

043/5505628

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet