späť

15.02.2019 Triedenie odpadu

Čím viac plastov, papiera, skla a kovov z komunálneho odpadu obec vytriedi, tým menej bude platiť za uloženie komunálneho odpadu na skládke.

Vážení občania,

od 1. januára 2019 vstúpil do platnosti nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach a nariadenie vlády, ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov. Suma, ktorú obec zaplatí za uloženie komunálneho odpadu na skládku závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.

 

Ďalšou zmenou je v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. zverejniť úroveň vytriedenia komunálnych odpadov.

 

Podstatnou zmenou je, že poplatok za skládkovanie pre obce sa má od roku 2019 do roku 2023 postupne zvyšovať. To znamená, že čím budeme menej triediť, tým budeme viac platiť.

V roku 2018 je úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Zákamenné 64,42 %.

A preto aj my ako občania nebuďme lenivý a trieďme odpad.

Pamätajme na to, že zálohované obaly nepatria do koša, ale naspäť do predajne.

 

Nezabúdajme na to, že sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.

Presný výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpad si môžete pozrieť v prílohe. TU

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet