späť

09.08.2018 Deň radosti

Žilinský samosprávny kraj na základe zmluvy č. 250/2018/OSV vyčlenil 800,00 € pre obec Zákamenné na realizovanie projektu „Deň radosti“. Jednalo sa o zorganizovanie aktivít, ktorých hlavným cieľom je zintenzívniť vhodné využitie voľného času detí pri spoločných aktivitách.

Dňa 14.07.2018 sa uskutočnila prvá časť aktivity „Deň radosti“ a to v priestoroch športového areálu v Zákamennom. Pri uskutočnení tejto aktivity sa podieľali na zastrešení projektu: Žilinský samosprávny kraj, Obec Zákamenné, Spoločenstvo kresťanských rodín Zákamenné, Farský úrad Zákamenné, KAM Zákamenné, množstvo dobrovoľníkov, SČK, ZŠ Zákamenné. Začínali sme zábavným programom pre deti Chichishow, kde zábavné zvieratká priamo z Afriky prišli k našim deťom aby si s nimi zatancovali. Po hodinovom zábavnom programe nasledovali súťaže pre deti a ich rodičov. Pre deti a ich rodičov bolo pripravené popoludnie s veľkým množstvom súťaží, hier, atrakcií. Nielen deti ale aj ich rodičia sa veľmi aktívne zapájali do diania ale aj súťaženia. Pripravené disciplíny boli: skákanie vo vreci, nosenie loptičky na lyžičke, „rýchlodojenie rukavice“, vešanie prádla, streľba z vodného minidela na terč, fúkanie fazuliek, skladanie puzzle, hod kockou, vozenie vo fúriku, lovenie plastových fľaštičiek z detského bazénika, maľovanie na tvár, rodinná stonožka s balónikmi, fúkanie plastového pohárik . Okrem iných atrakcií mali deti pripravené aj skákacie hrady a šmýkačky. Túto aktivitu sme mali naplánovanú pre 130 detí, na naše prekvapenie sa zúčastnilo viac ako 190 detí, ktoré sú zapísané v prezenčnej listine, ich rodičov sme nezapisovali do prezenčky.

Spoločným zvládaním jednotlivých súťažných disciplín získavali body, za ktoré si deti v stánku mohli vybrať rôzne drobné darčeky. Prekvapilo nás množstvo účastníkov tohto podujatia. Prišli nielen deti, ale aj rodičia a starý rodičia. Účastníkom bolo poskytnuté občerstvenie.

Druhá aktivita „Deň radosti“ – v krajine odvážnych sŕdc“ sa konala v termíne od 30.7. – 3.8.2018 v Rabčiciach. Letný kresťanský tábor bol naplánovaný na 5 dní s bohatým programom pre účastníkov tohto podujatia. Tábor Deň radosti si pripravili animátori v duchu odvahy, rytierskosti. Celým pobytom v tábore deti sprevádzali šikovní animátori – kráľ a jeho rytieri, ktorí dohliadali na veselosť a bezpečnosť všetkých detí. Každý deň začínali rannou rozcvičkou, 3x denne mali stravu, večer sv. omšu a medzitým kopec rôznych aktivít, hier, súťaží, turistiku, opekačku, tvorivé dielne, zažili pasovanie za rytierov. Spoločne trávili čas, našli si veľa nových kamarátov. Zistili, že čas sa dá tráviť nielen vysedávaním pri telke a počítači, ale aj trávením času s inými kamarátmi. Z týchto detí môžu vyrásť dobrovoľníci, ktorí sa tiež niekedy v budúcnosti môžu venovať deťom. Sprostredkovať im krásne spoločné zážitky, aké zažili aj oni. Medzi animátormi boli už aj mladí, ktorí chodievali do takýchto táborov „Deň radosti“.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet