späť

06.08.2021 PumpCup 2021 – Zákamenné

Organizátor: BIKE RACING SLOVAKIA o. z.

CYKLOKĽUD ZÁKAMENNÉ

Dátum preteku: 14.08.2021 (sobota)

Riaditeľ preteku: Filip Čillík

Hlavný rozhodca: Branislav Repiský

Miesto konania preteku: Športový areál Zákamenné

Charakteristika súťaže:

PumpCup sú preteky na pumptrack trati na MTB/BMX bicykloch, odrážadlách na čas. PumpCup sa skladá z 3 pretekov. Po dojazdení sa na každom kole vyhlásia prvý traja z každej kategórie a Odrážadlá a Bicykle 0-8 budú odmenené všetky.

Kategórie:

Odrážadlá: 0-4 rokov (chlapci + dievčatá spolu)

Bicykle: 0-8 rokov (chlapci + dievčatá spolu)

Muži: 9-12 rokov

Muži: 13-16 rokov

Elite 17+ rokov

Master: 35+ rokov

Ženy: 9-15 rokov

Ženy: 16+ rokov

Kolobežky: 0-99 rokov (chlapci + dievčatá spolu)

Skateboardy: 0-99 rokov (chlapci + dievčatá spolu)

V prípade, že v danej kategórii nebude viac ako 3 pretekári, kategórie sa zlúčia podľa uváženia organizátora.

Bodovanie: Týka sa len kategórie Elite, boduje sa prvých 5 pretekárov a to 10, 7, 5, 3, 1.

Účasť na preteku: Štartovať môžu držitelia licencie UCI Slovenského zväzu cyklistiky, alebo jazdci, ktorí podpíšu čestné prehlásenie na registrácií v deň preteku, poprípade pri online registrácii http://www.bikeracing.sk/

Pre zahraničných účastníkov doporučujeme vybaviť si Európsky preukaz zdravotného poistenia, alebo poistenie liečebných nákladov pre SR na daný deň.

Štartovné: Štartovné je platené na mieste podujatia,

Odrážadlá 0 €

Bicykle 0-8, Muži, Master, Ženy 8 € + 2 € vratná záloha za čip

Kolobežky, Skateboardy 8 € + 2 € vratná záloha za čip

Elite 13 € + 2 € vratná záloha za čip

Štartovné číslo

Každý jazdec obdrží na registrácií vlastné štartovné číslo. Číslo je neprenosné na iného jazdca resp. bicykel.

Vyhodnotenie: Prví 3 v kategórii. Kategória Elite prví traja prize money ( 100 €, 50 €, 20 €). Odrážadlá a Bicykle 0-8 sa odmeňujú všetci. Pohár PUMCUP dostane pretekár, ktorý sa zúčastní minimálne dvoch kôl s najvyšším súčtom bodov v kategórii Elite. Rátajú sa dve najlepšie kolá.

Registrácia a tréningy: registrácia bude prebiehať online http://www.bikeracing.sk/ od 6.8.2021 do 13.8.2021 a v mieste preteku dňa 14.7.2021 od 09.00 do 11.30 hod. (odrážadlá do 10:45 hod.) Nutná registrácia doprovodu. Tréning začína od 9.00 hod. s prideleným štartovým číslom podľa časového harmonogramu.

Štart: 11:00 hod. Odrážadlá 12:00 hod. ostatní

Zdravotné zabezpečenie: zdravotník a sanitka

Doplňujúce informácie:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo preteky prerušiť alebo odvolať v prípade okolností, ktoré by ohrozovali regulárnosť pretekov alebo zdravie a bezpečnosť účastníkov pretekov. Každý pretekár sa zúčastňuje na pretekoch na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody. Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR platnými ku dňu podujatia. Prípadné zmeny ohľadom COVID-19 budeme priebežne aktualizovať.

Sprievodný program organizátora

PIATOK 13.8 Tréning s profi jazdcami, večer občerstvenie a nočné jazdenie

SOBOTA 14.8 Ranné rozjazdy, registrácia, organizačné pokyny, preteky, afterparty

NEDELA 15.8 Voľné jazdenie s profi jazdcami

DIRTCUP – (registrácia na mieste od 9:00 do 14:00)

Kontakt na organizátora:

www.bikeracing.sk

0903 56 07 56

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet