späť

11.06.2021 Pozemkový a lesný odbor v Námestove informuje

Pozemkový a lesný odbor Námestovo zverejnil výzvu pre občanov na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesných porastoch a podanie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov. V prílohe  výzvy je zoznam parciel  v k.ú. Zákamenné, kde nie je zabezpečené odborné hospodárenie a tieto pozemky  budú predmetom ďalšieho riešenia. Celá výzva aj s prílohou – zoznam lesných pozemkov je zverejnená na web stránke obce Zákamenné:

https://www.zakamenne.sk/article/sk/oznam-274

 

Odporúčame  vlastníkom pozemkov, na ktorých sa nachádzajú tieto  lesné porasty, aby  sa  skontaktovali osobne alebo telefonicky na tel. č. 043 31 24 715 s Pozemkovým a lesným odborom v Námestove, kde im bude presne vysvetlený ďalší možný postup.  Na výzvu je potrebné reagovať do 60 – tich dní, najneskôr do konca júla 2021.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet