späť

08.09.2021 Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu

Oznamujeme, že dňa 10. septembra 2021 o 15:00 hod v novom kultúrnom dome v Zákamennom sa uskutoční prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu- Podhorské lúky Hornej Oravy do národného zoznamu. Prerokovanie sa bude konať s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. 
Dôrazne žiadame všetkých majiteľov parciel, aby sa na stretnutí zúčastnili. Dotknuté parcely sú zverejnené na Úradnej tabuli obce.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet