späť

05.04.2021 Česť Vašej pamiatke

Pamätník padlých hrdinov v Zákamennom

Pamätník padlým v 1. a 2. svetovej vojne bol postavený v roku 1969 na pamiatku padlým mužom zo Zákamenného. Dňa 5.apríla 2021 sme si pripomenuli 76 rokov od oslobodenia Zákamenného.

1. svetová vojna:

Počas 1.svetovej vojny obec schudobnela, čoskoro sa začal prejavovať nedostatok základných potravín a šatstva, stúpala drahota. Rakúsko-Uhorsko spelo k porážke, čo dávalo ujarmeným národom nádej na slobodu. V r. 1916 žandári zrekvirovali 4 zvony a v r. 1918 všetky píšťaly z organa v kostole pre armádu. Na bojiskách padlo 21 zákamenčanov, ďalších 20 utrpelo ťažké zranenia, do smrti boli vojnovými invalidmi a do r. 1928 štyria z nich zomreli. Koniec 1. svetovej sprevádzali rabovania obchodov a obecných úradov. Vyhladovaní obyvatelia brali potraviny a pálili maďarské dokumenty, v Zákamennom zničili daňové registre, zakladacie dekréty o trhoch a jarmokoch a ostatné dokumenty notárskeho úradu.

Roky 2. svetovej vojny 1939-1945

Po vyhlásení samostatnej Slovenskej republiky 14.3.1939 sa zmenil politický systém. Bol nastolený systém jednej strany, Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) a vazalský vzťah k Nemeckej ríši. Vláda vyhlásila vojnu ZSSR a poslala tam dve divízie; neskôr vyhlásila vojnu aj USA a V. Británii. Prijali sa protižidovské zákony. Sociálna situácia na vojnové pomery v porovnaní s ostatnými krajinami bola pomerne dobrá, aj keď od r. 1943 sa prejavovali nedostatky v zásobovaní potravinami.

Začiatok 2. svetovej vojny priamo zasiahol Oravu, v týždni pred napadnutím Poľska prechádzalo nemecké vojsko cez Oravu ku poľským hraniciam, cez Zákamenné presúvali ťažkú vojnovú techniku po ceste do Novoti. Slovensko po nemeckom útoku na Poľsko znova obsadilo obce odstúpené Poľsku v roku 1920.

Na čele obce bol starosta Anton Florek, od r. 1942 ako vládny komisár. Mladí zákamenčania chodili na sezónne práce do Nemecka. Pre nedostatok potravín, šatstva, obuvi a iných komodít sa zaviedol sa lístkový systém, a povinný výkup dobytka.

Protižidovskými zákonmi sa zhoršovalo postavenie Židov v obci, v r. 1942 ich Hlinková garda vyviezla do vyhladzovacích táborov v Poľsku, okrem Friedmannovej rodiny všetci zahynuli.

Od jari 1944 silnie protifašistický odboj najmä medzi pracovníkmi lesnej správy, lesmi prechádzali ruskí    utečenci zo zajateckých táborov, zamestnanci lesnej správy poskytovali utečencom a partizánom potraviny, odev, obuv a potrebné informácie, mali spojenie s ilegálnou odbojovou skupinou v Dolnom Kubíne. Dňa 23.8.1944 prišla do dediny 80-členná partizánska skupina P. S. Tichonova ku ktorej sa pridal správca lesnej správy Ing. Cyril Šolc, stal sa veliteľom slovenskej roty a odviedol skupinu do hôr Paráča a postaral sa o ich zásobovanie, štátne orgány vedeli o odbojovej činnosti, notársky úrad vydával odbojárom legitimácie totožnosti, zapojení boli žandári, finančná stráž a pracovníci lesnej železnice.

Slovenské národné povstanie: 

Do povstaleckého vojska narukovalo 35 zákamenčanov. Počas SNP i po jeho potlačení často navštevovali dedinu partizáni, ubytovaní v hájenkách. Od 8.9.1944 nemecké vojsko pravidelne prichádzalo do dediny, prehľadali ju a odišli do Námestova, v neskorú jeseň a na jar prichádzali do obce aj ozbrojené oddiely Vlasovcov, vykrádali usadlosti aj pokladnicu lesnej správy. 12.12.1944 bola vyhlásená mobilizácia do Slovenskej armády, ale muži ju ignorovali, do armády nenastúpili, čo bolo vo vojnovej situácii veľká odvaha a hrdinstvo. Obyvatelia obce museli v zime a na jar pracovať na opevňovacích prácach v priestore od Krušetnice a v Novoti. 2.4.1945 sa približovalo dunenie kanónov, v nasledujúcu noc ustupovali cez dedinu Nemci, 5.apríla 1945 vstúpili do obce vojaci Červenej armády a obec oslobodili. Do 29. mája 1945 zákamenský roľníci poskytli ČA 150 konských záprahov na prepravu munície a zbraní, 11980 kg ovsa, 5953 kg sena, 1880 kg slamy, 5950 kg zemiakov, 10924 kg hovädzieho mäsa, 356 kg bravčového mäsa, 80 sliepok a 1956 vajec. Lesní robotníci obnovili prevádzku na železnici, po ktorej prevážali muníciu a ranených.

Obete SNP:

Padli traja občania: Anton Gruchala (*1915) padol pri Ružomberku, Pavol Kocúr (*1911) padol v Nemeckej Ľupči 31.10.1944, Michal Vrana (*1912) padol v Liptovskej Osade 9.10.1944, do zajatia na nutené práce do Nemecka bolo odvlečených 15 občanov, ktorí sa po vojne vrátili domov.

Zákamenné 1945 - 1989

Vznikli nové orgány štátnej správy Miestne národné výbory, v Zákamennom vznikol 8.4.1945, predseda Serafín Kresťan, MNV sa sústredilo na plnenie povinných dodávok (800 kg zemiakov, 27 ks hovädzieho dobytka, 15 ks ošípaných) a na obnovu vojnových škôd, obnovila sa prevádzka lesnej železnice, vo voľbách r. 1946 zvíťazila  Demokratická strana s 1215 hlasmi oproti 13 hlasom Komunistov, v r. 1947 platili v Zákamennom mimoriadne bezpečnostné opatrenia proti bande Benderovcov (ozbrojení ukrajinskí nacionalisti), ktorí chceli prejsť do americkej okupačnej zóny v Nemecku.

 

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet