späť

03.09.2018 Kompostovanie v záhrade

Kompostovanie je prírodný, riadený = kontrolovaný proces za prístupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné organické látky tzv. bioodpad (napr. tráva, lístie, podrvené konáre, zvyšky z ovocia a zeleniny...) na kvalitné hnojivo = kompost pre našu záhradku. Proces kompostovania prebieha pomocou živých pôdnych organizmov (napr. dažďovky, roztoče, mravce...) a mikroorganizmov, ktoré spoločne premieňajú bioodpad na plnohodné hnojivo = kompost

Domáce kompostovanie má tú výhodu, že vieme, čo si do kompostu dáme a výsledný kompost ostáva priamo využiteľný pre naše potreby. Môžeme takto vrátiť záhradke živiny, ktoré sme z nej formou úrody odobrali

Význam kompostu:

  1. Používaním kompostu pôdu obohacujeme o organické látky a humus.
  2. Zlepšujeme mechanicko-fyzikálne vlastnosti pôdy, najmä pórovitosť a vlhkosť pôdy.
  3. Zlepšujeme fyzikálno - chemické vlastnosti pôdy – kompost dokáže na seba viazať ťažké kovy a dusičnany.
  4. Humus, ktorý je v komposte zvyšuje odolnosť pôdy proti okysleniu.
  5. Zlepšujeme biologické vlastnosti pôdy – zvyšujeme množstvo pôdnych mikroorganizmov.
  6. Kompostom zabezpečíme rastlinám dostatok živín počas celého vegetačného obdobie.
  7. Zvyšujeme výnosy pestovaných plodín a zlepšujeme ich kvalitu.
  8. Používaním kompostu znižujeme riziko výskytu chorôb a škodcov pri pestovaní ovocia a zeleniny.
  9. Použitím kompostu pri výsadbe zabezpečíme úspešnejšie zakorenenie nielen priesadám ale aj stromom a krom.

Spracovala: Ing. Ďurišová

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet