späť

09.04.2020 Zápis žiakov do 1. ročníka

Každý rodič, ktorého dieťa dovŕši do 31. augusta 2020 vek 6 rokov, je povinný zapísať ho do základnej školy.
Zápis je možné uskutočniť :
• vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú zákonní zástupcovia nájdu na webovej stránke našej školy www.zszakamenne.edupage.org v záložkách v hornej lište
• ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, dostaví sa dňa 28.apríla 2020 (utorok) v čase od 9:00 do 13:00 hod. do školy (stará školská budova, prízemie, kancelária zástupkyne riaditeľa), kde vyplní prihlášku (postačujúca je prítomnosť jedného zákonného zástupcu, príde bez dieťaťa a je povinný dodržiavať ochranné opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia koronavírusu COVID-19).

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet