späť

21.01.2019 Snehová kalamita- odvolanie

ODVOLANIE

mimoriadnej situácie

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení

O d v o l á v a m

dňa 18. 1. 2019 od 18.00 hod. na území obce Zákamenné mimoriadnu situáciu.

Ďalšia činnosť na území obce bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich aktov starostu obce.

Toto odvolanie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia odvolania.

V Zákamennom 18.01.2019

Mgr. Peter Klimčík
starosta obce

 

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet