Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru


Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Námestove vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Námestovo od 10. apríla 2018, od 7:00 hod. do odvolania

vyhlásenie nebezpečenstva vzniku požiaru - list

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov