späť

05.05.2020 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

 O D V O L Á V A 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

v územnom obvode okresu Námestovo 

od 5. mája 2020, 07:00 hod. 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 17.04.2020. 

 

 

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Námestove 

pplk. Ing. Peter Bakaľa, v.r.

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet