späť

26.11.2020 Návrh hlavných úloh v obci Zákamenné na rok 2021

Obec Zákamenné a poslanci obecného zastupiteľstva navrhli hlavné úlohy na rok 2021:

  1. Vodojemy a vodné zdroje v obci Zákamenné. Rekonštrukcia technického vybavenia, budov a oplotenia vodných zdrojov.
  2. Budovanie MK a inžinierskych sietí v novej IBV Zásihlie (cirkevné pozemky na Farskom briežku).
  3. Nadstavba a prístavba priestorov v MŠ Ústredie.
  4. Chodníky pre peších (Farský briežok, Poriečie).
  5. Zvýšenie bezpečnosti pre chodcov v našej obci. Vybudovanie prechodov pre chodcov, riešenie dopravnej situácie v obci a ostatné dopravné značenie v obci.
  6. Postupná výmena a premiestňovanie autobusových zastávok (Durčák, Vaják, Michalicov most).
  7. Budovanie MK a inžinierskych sietí (Pri Trojici, Podkamenné, Farský briežok).
  8. Dobudovanie odvodnenia existujúcich miestnych komunikácií.
  9. Vybudovanie detského ihriska.
  10. Obnova Kalvárie a miestneho rozhlasu (príspevok z fondov EÚ).

Občania, ktorí by mali nejaký podnetný  návrh alebo pripomienku sa môžu vyjadriť do 03.12.2020 a to prostredníctvom emailu: zakamenne@zakamenne.sk alebo svoj písomný podnet môžu doniesť osobne  na sekretariát obecného úradu v Zákamennom. Samozrejme je dôležité prihliadať na finančné možnosti obce a jej schválený rozpočet.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet