Zberný dvor

Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli obe Zákamenné na Hlavnej ulici, súpisné číslo 311/79 (v blízkosti Roľnícke družstva). Je prevádzkovaný obcou Zákamenné. Je určený pre obyvateľov obce Zákamenné. Zber odpadov je vykonávaný priamym prevzatím od obyvateľov obce počas jeho otváracích hodín. Pri odovzdaní odpadov na zberný dvor, si pracovník zberného dvora zaeviduje totožnosť osoby, ktorá odpad odovzdá, ako aj množstvo a druh odpadu.

 

Otváracie hodiny Zberného dvora:

Streda: 11:00 - 15:00
Piatok: 11:00 - 15:00
Sobota: 08.00 - 13:00

 

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať: 

 

Občania sú povinní doviesť na zberný dvor odpad už roztriedený po jednotlivých komoditách (plasty – fľaše zošliapnuté a  vo vreciach, papier zviazaný v balíkoch, elektroodpad – kompletný bez chýbajúcich častí).

Event calendar

Obecné oznamy

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet