Základné údaje

Fakturačné údaje obce :

Názov : Obec Zákamenné 
             Námestie J. Vojtaššáka  1002/12
             029 56  Zákamenné 


             štatutár obce: Mgr. Peter Klimčík - starosta obce

             IČO : 00 315 001
             DIČ:  2020573984
     
             bežný účet  IBAN: SK62 0200 0000 0000 1842 2332
                                BIC KOD : SUBASKBX
             


           

Event calendar

Obecné oznamy

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet