Separovanie a odpad

Ako každá obec, aj tá naša je povinná separovať odpad. Separovanie je dôležité, pretože len správne vyseparovaný odpad sa dá recyklovať alebo bezpečne zneškodniť.

 

Komunálny odpad (KO)

Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje spoločnosť Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava, s ktorou má obec Zákamenné uzatvorenú zmluvu. Dôležité je, aby občania triedili odpad, nevhadzovali do komunálneho odpadu odpady, ktoré tam nepatria. Separovaním sa ušetrí miesto v zbernej nádobe, dávame odpadu druhú šancu na život, šetríme prírodne zdroje, vlastné peniaze, energiu a v neposlednom rade chránime životné prostredie. 

 

        Poplatky, farby nádob, vývoz KO

 

Zberný dvor

Zberný dvor je umiestnený na Hlavnej ulici 331/79 v blízkosti Roľníckého družstva. Občania Zákamenného tu môžu odovzdať vyseparované odpady. 

 

              Ďalšie informácie o zbernom dvore

 

Triedený zber 

Triedený zber sa v našej obci vykonáva individuálne (každý sám doma vo svojej domácnosti) alebo mobilne (zber po obci, odvoz plastov...).

Triediť odpad je jednoduché, dokážeme to všetci. Každý odpad má svoju farbu: modrá patrí sklu, žltá plastom, oranžová tetrapakom, zelená sklu a červená kovu. 

 

Umiesnenie nádob na separovaný zber (papier, plasty, sklo, kovy) nájdete na konci stránky v prílohe.

 

            Ako si poriadiť s odpadom nájdete tu

 

 

Na stiahnutie

Umiestnenie nádob na separovaný zber v obci Zákamenné 

Event calendar

Obecné oznamy

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet