Otázky ohľadom triedeného zberu

Ešte stále neviete, čo kam patrí?

                                                                          Na tejto stránke nájde zopár odpovedí na najčastejšie otázky ohľadom separovania. 

 

Kam patria tégliky z jogurtov? 
 Patria do žltého kontajnera určeného na plasty, musia byť však bez zvyškov jedla. 

Kam patria krabice z džúsov a mlieka? 
 Nazývame ich nápojovými kartónmi. Vhadzujte ich podľa pokynov obce - patria do
     oranžového kontajnera určeného na VKM (viacvrstvové kombinované materiály).
     Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zošliapnutím. 
    

Kam patria použité hygienické potreby? 
 Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo
     zubnej pasty, nádoba od riasenky .... ) patria do zmesového komunálneho
     odpadu
, pretože sú znečistené.

Kam patrí starý textil? 
 Ak je nositeľný, venujte ho charite alebo ho vo väčšom množstve odovzdajte na zberný dvor. V niektorých obciach je
     zavedený aj zber textilu do nádob na to určených. 

Kam patrí porcelán, keramika? 
 Tieto komodity patria do zmesového komunálneho odpadu. Existujú však spoločnosti so stavebným
     materiálom, ktoré tieto odpady nejakým spôsobom spracúvajú.

Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov? 
 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov, farieb, riedidiel...) nepatria
     do triedeného odpadu.
 
Odneste ich na zberný dvor.

Kam patria nádobky, v ktorých je uložené mäso v obchode? 
 Opláchnuté plastové nádobky vhoďte rovno do plastov. Ak sú, ale silne znečistené tak tie patria rovno
     do komunálneho odpadu. Podložka, na ktorej je mäso položené, patrí do komunálneho odpadu.   

Kam patrí polystyrénová výplň v balíčkoch, polystyrén samotný alebo obaly od obedov? 
 Ak ho nemáte veľa patrí do plastov. Treba ho však zmenšiť, aby nezabral celú nádobu. Ak je
     rozmerný tak patrí na zberný dvor. Ale pozor pokiaľ je to polystyrén zo stavby, ktorý je
     znečistený napr. od omietky, tak to je už stavebný odpad!

Kam patria hliníkové vrchnáky z jogurtov? 
 Hliníkové vrchnáky, ktoré nie sú so zvyškami jedla patria do červených nádob 
     určených na kovové obaly. 

Kam patria obaly od oleja? 
 Ak obal od oleja starostlivo vymyjete teplou vodou s prípravkom na umývanie riadu,
     môžete ho vhodiť do plastov. V prípade, že tak neurobíte, tieto obaly patria do
     komunálneho odpadu, pretože olej, ktorý sa nachádza vo fľaši veľmi komplikuje
     recykláciu triedeného odpadu.  

Kam patrí sieťka od citrónov, pomarančov, cibule...? 
 Sieťka patrí do plastov. 

Kam patrí molitan? 
 V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového komunálneho odpadu. Vo väčšom množstve
     už patrí na zberný dvor. 

Kam patria použité zubné kefky? 
 Zubná kefka sa skladá z viacerých materiálov, ktoré sa od seba nedajú oddeliť. Kefka je často pogumovaná,
     štetinky sa nedajú odseparovať, a preto patrí do zmesového odpadu. 

Kam patrí obal od žuvačiek alebo liekov (nie krabička od liekov)
 Tento odpad patrí do komunálneho odpadu. Nepoužité lieky vraciame do lekárne. 

Kam patria rolky od toaletného papiera, papierové obaly od vajec? 
 Napriek tomu, že sú z papiera, patria do komunálneho odpadu, pretože sa vyrábajú z
     niekoľkokrát recyklovaného papiera.

Kam patrí bublinková obálka? 
 Pred triedením ich treba rozdeliť na papierovú časť, ktorá patrí do papiera 
     a bublinkovú časť, ktorá patrí do plastov. Papierové obálky s malým
     fóliovým - plastovým okienkom môžete dať do papiera.  

Kam patria kartónové pizza krabice? 
 Menšie krabice z kartónu môžeme dať do papiera, dôležité je však zošliapnuť ich
     alebo poskladať, aby sa tak šetrilo miesto. Pizza krabica je však mastná, znečistená,
     a preto patrí do komunálneho odpadu. 

Kam patrí termopapier (účtenky alebo cestovné lístky)?
 Bločky z termopapiera nie sú vhodné na recykláciu, patria teda do zmesového komunálneho odpadu.
     A ako rozoznať účtenku z termopapiera? Ak ju položíte na tvrdú podložku a viete do nej nechtom či tupým
     predmetom urobiť viditeľnú čiaru, vtedy ide o termopapier. 

Kam patrí zrkadlo? 
 Zrkadlo patrí do zmesového komunálneho odpadu alebo na zberný dvor. Nie je to klasické sklo, takže do skla
     to nemôže ísť. Zo zadnej strany je totiž potiahnuté neoddeliteľnou reflexnou vrstvou. 

Kam patrí odpad označený C/LPDE 90 (vrecko od cappuccina) a C/PAP 84 (vrecko od polievky)?
Identifikačný kód C/ znamená, že sa jedná o obal vyrobený kombináciou rôznych materiálov, teda
    vo väčšine prípadov vhadzujeme takto označené obaly do zmesového komunálneho odpadu.

   

Kam patrí toner do tlačiarne? 
 Toner do tlačiarne nepatrí do zmesového komunálneho odpadu, je to
     nebezpečný odpad. Niektorý predajcovia majú pri toneroch zriadený spätný zber. 

Kam patrí mobilný telefón? 
 Môžeme ho dať do elektroodpadu - batériu do nádoby na baterky. Alebo ho môžeme
     vrátiť v pobočke mobilného operátora, ktorý ho vezme zadarmo späť.

Kam patria CD nosiče, DVD nosiče, diskety, videokazety? 
 Všetky môžeme vyhodiť len do zmesového komunálneho odpadu. CD a DVD je lepšie ponechať
     vcelku a nelámať ich, pretože ak skončia na neregulovanej skládke, môžu tam vypúšťať
     nebezpečné látky do pôdy a spodných vôd. 

Kam patria nápojové kelímky?
 Ide o kelímky, ktoré si berieme "so sebou" napríklad s kávou, čajom... . Viečko a slamka patria do plastu,
     ale kelímok do komunálneho odpadu. Je to síce papier, ale je potiahnutý tenkou vrstvou plastu, aby
     bol vodotesný, a preto nie je vhodný do nádoby určenej na papier. 

Kam patrí starý kočík, autosedačka? 
 Odpad veľkého objemu a veľkých rozmerov nepatria do zmesového komunálneho odpadu, ani ho k nemu
     pokladať. Tieto veci treba doniesť na zberný dvor, kde sú na to určené nádoby. 

Kam patria obaly z tlakových sprejov (laky na vlasy, deodoranty, antiperspiranty...)
 Tieto obaly sú kovové a mali by patriť do triedeného odpadu, do nádoby určenej na kovy.  

Kam patria staré knihy, nepotrebné knihy, učebnice..? 
 Môžete ich odovzdať pri výkupe papiera v obci, treba z toho však odtrhnúť tvrdý prebal, ktorý majú.
     Takisto ich môžete vhodiť do papiera. 

Kam patria znečistené hubky na riad? 
 Hubky na riad patria do zmesového komunálneho dopadu. 

Kam patrí lopta? 
 Lopta patrí do zmesového komunálneho odpadu. 

Kam patria korkové a plastové zátky? 
 Korkové zátky sú z prírodného materiálu, preto je možné ich kompostovať. Ak nemáte záhradný
     kompost ani domáci kompostér, môžete ich vyhodiť do zmesového komunálneho odpadu. Plastové
     zátky sa na trhu predávajú pod názvom syntetické alebo gumové zátky. Tieto zátky tak môžete
     dávať do plastového odpadu. 
NEPREHLIADNITE! Blížia sa zbery odpadov!

Kam patria vypálené žiarivky? 
 Môžete ich odovzdať v elektroobchodoch, obchodoch so svietidlami
     alebo na zbernom dovre. Ide o elektroodpad, ktorý obsahuje
     nebezpečné chemikálie. 

Event calendar

Obecné oznamy

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet